RSJ: uitspraken tijdens coronacrisis en publicatie advies Langdurig in de tbs

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de RSJ. De Afdeling advisering heeft diverse adviezen gepubliceerd. Dit terwijl de Afdeling rechtspraak van de RSJ te maken kreeg met klachten naar aanleiding van de coronamaatregelen in penitentiaire inrichtingen.

RSJ publiceert advies Langdurig in de tbs

Verschillende knelpunten zorgen ervoor dat een deel van de tbs-gestelden langdurig in tbs-klinieken verblijft zonder dat er enig perspectief is op door- of uitstroom. Tbs-klinieken worstelen met deze groep. De RSJ bracht de verschillende knelpunten in kaart en doet enkele aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Advies Langdurig in de tbs

DJI Almere
Beeld: DJI

Meer gepubliceerde adviezen en lopende adviestrajecten

De RSJ bracht de afgelopen periode ook twee briefadviezen uit:

  • Advies wetsvoorstel wijziging Jeugdwet (verlenging pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking) lees verder

  • Advies conceptwetsvoorstel Reparatiewet forensische zorg lees verder

Benieuwd naar welke adviestrajecten momenteel lopen bij de RSJ? Ga naar de website voor een actueel overzicht.

Lopende adviestrajecten

Geen strafonderbreking gedetineerden DC Schiphol, ondanks coronabesmettingen

De beroepscommissie van de RSJ heeft de beroepen van twee gedetineerden, gericht tegen de afwijzing van hun verzoek om strafonderbreking in verband met coronabesmettingen in het Detentiecentrum Schiphol, ongegrond verklaard. Hoe dat precies zit, leest u in dit artikel.

Geen strafonderbreking gedetineerden DC Schiphol, ondanks coronabesmettingen

Beeld: DJI

Coronacrisis binnen justitiële inrichtingen: zo gaat de voorzitter van de beroepscommissie hiermee om

DJI heeft verschillende maatregelen getroffen om de (verdere) verspreiding van het coronavirus binnen justitiële inrichtingen te voorkomen. De voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ heeft verschillende verzoeken ontvangen van justitiabelen om de tenuitvoerlegging van beslissingen die in verband met deze maatregelen en het voorkomen van de (verdere) verspreiding van het coronavirus zijn genomen, te schorsen. Hoe gaat de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ hiermee om? Lees het in deze analyse.

Coronacrisis binnen justitiële inrichtingen: zo gaat voorzitter beroepscommissie hiermee om

Nieuwe voorzitter Afdeling rechtspraak

De RSJ heeft een nieuwe voorzitter van de Afdeling rechtspraak. Eric Bakker is op 15 mei 2020 door Z.M. de Koning benoemd als voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de RSJ.

Eric Bakker nieuwe voorzitter Afdeling rechtspraak RSJ

Jurisprudentiebulletin

De RSJ publiceert regelmatig jurisprudentiebulletins waarin een selectie van uitspraken is opgenomen die voor wat betreft de inhoud voor de jurisprudentie van belang zijn. Lees hier het meest recente Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletins 2020

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u stellen door een e-mail te sturen naar info@rsj.nl.