Eric Bakker nieuwe voorzitter Afdeling rechtspraak RSJ

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft een nieuwe voorzitter van de Afdeling rechtspraak. Eric Bakker is op 15 mei 2020 door Z.M. de Koning benoemd als voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de RSJ.

RSJ logo

De heer mr. F.A.M. (Eric) Bakker volgt Marc van der Nat op, die op 31 december 2019 plotseling overleed.

Eric Bakker is als senior raadsheer verbonden aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarnaast is hij voorzitter College gerechtelijk deskundigen van het Nederlands register gerechtelijk deskundigen (NRGD).

Terugkeer

De nieuwe voorzitter van de Afdeling rechtspraak was eerder lid van de RSJ. Er is dus sprake van een terugkeer. Deze ervaring wordt door de RSJ als zeer waardevol ervaren.

Eric Bakker over zijn terugkeer: “De RSJ heeft een belangrijke functie in de maatschappij door toe te zien op een rechtmatige detentie van gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen. Enerzijds door het behandelen van klachten van gedetineerden in beroep en door haar adviestaak.”

Eric Bakker vindt het als rechter belangrijk om “voeling te houden met de praktijk van de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen en maatregelen”.

Frederieke Leeflang, algemeen voorzitter van de RSJ, is blij dat Eric Bakker terug is bij de RSJ: "De RSJ is zeer verheugd dat Eric Bakker per 15 mei is benoemd als voorzitter van de Afdeling rechtspraak. Zeker in deze tijden van COVID-19 is opnieuw duidelijk geworden dat de Afdeling rechtspraak met zijn taak om toe te zien op de fundamentele rechten van justitiabelen in onze maatschappij een belangrijke positie inneemt. Daarnaast staat ook de Afdeling rechtspraak voor een aantal vernieuwingen zoals een verdere digitalisering en efficiency, waarbij onze primaire taak als RSJ en goede bejegening van justitiabelen niet uit het oog mag worden verloren. Eric Bakker, met zijn ervaring als rechter en daarnaast in verschillende maatschappelijke functies, is daarvoor de juiste persoon."