Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites. De RSJ werkt eraan om de website te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van rsj.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheid RSJ.nl

De RSJ heeft de eerste maatregelen genomen om de website rsj.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar info@rsj.nl.