Nieuw zaaksysteem

Maandag 7 december 2020 neemt het secretariaat van de RSJ een nieuw zaaksysteem in gebruik. Voor de lopende zaken betekent dit dat deze zaken een nieuw kenmerk krijgen. In de correspondentie met partijen/ketenpartners zal echter niet alleen het nieuwe kenmerk worden vermeld, maar ook het oude kenmerk.