Startpagina | Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Wat doet de Raad?

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ziet er door advies en rechtspraak op onafhankelijke wijze op toe dat de overheid in de beleidsontwikkeling en de uitvoering van door de overheid opgelegde vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen op een juridisch correcte wijze en in overeenstemming met beginselen van goede bejegening te werk gaat.
Meer over de Raad

Nieuws

 • Advies Conceptwijziging Verlofregeling tbs

  24-08-2016

  De Afdeling advisering van de RSJ adviseerde op 10 augustus 2016 deels positief, deels kritisch over de voorgestelde wijziging van de Verlofregeling tbs. De Afdeling advisering is positief over het toestaan van onbegeleid verlof voor LFPZ-patiënten. Het toekennen van deze vorm van verlof kan bijdragen aan het bevorderen van uitstroom uit de LFPZ-voorziening naar een behandelafdeling van een forensisch psychiatrisch centrum (fpc), een lichtere vorm van forensische zorg en met name de ...

 • Advies conceptbeleidskader LFPZ

  24-08-2016

  De Afdeling advisering van de RSJ adviseerde op 10 augustus 2016 over het conceptbeleidskader LFPZ. Het conceptbeleidskader vergroot het perspectief voor LFPZ-patiënten om uit de LFPZ te stromen, onder meer door het verruimen van de verlofmogelijkheden en een frequentere periodieke hertoetsing van de LFPZ-status. De Afdeling advisering vindt het een positieve ontwikkeling dat aan deze patiënten meer mogelijkheden worden geboden voor plaatsing in de ggz, in voorzieningen voor ...

 • Congres_2016

  14-07-2016

  Op donderdag 13 oktober aanstaande organiseert de RSJ het congres ‘Aansluiting gemist!’. Een succesvolle terugkeer van personen in de samenleving vraagt om systemen die naadloos op elkaar aansluiten; tijd voor een out-of-the-box verkenning van knelpunten en oplossingen.

Uitgelicht

 • Recente adviezen

  Advies uitgelicht

  Hier treft u de in 2016 uitgebrachte adviezen van de Raad aan.

 • Jurisprudentiebulletins

  Uitspraak uitgelicht

  Hier treft u de meest recente jurisprudentiebulletins van de Raad aan. Het betreft een selectie van uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan en die voor wat betreft de inhoud voor de jurisprudentie van belang zijn.

Meest bekeken

 • Adviezen databank

  De RSJ stelt zijn adviezen vanaf 1994 beschikbaar

 • Jurisprudentie databank

  Via deze databank kunt u alle relevante (geanonimiseerde) uitspraken van de beroeps-commissies vinden die vanaf 2002 zijn gedaan.

Volg de RSJ op Twitter

RSJ congres "Aansluiting gemist"

Film over de werkzaamheden van de RSJ

Nieuwsbrief RSJ

 • Nieuwsbrief RSJ + Abonneren

  De Raad wil organisaties en hun medewerkers informeren over wat hij doet. Via onze periodieke nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven.

Direct naar

RSJ-Twitter

De_RSJDe_RSJ
De_RSJ