Wat doet de Raad?

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ziet er door advies en rechtspraak op onafhankelijke wijze op toe dat de overheid in de beleidsontwikkeling en de uitvoering van door de overheid opgelegde vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen op een juridisch correcte wijze en in overeenstemming met beginselen van goede bejegening te werk gaat.

Databank jurisprudentie

  • Databank jurisprudentie Via deze databank kunt u alle relevante (geanonimiseerde) uitspraken van de beroeps-commissies vinden die vanaf 2002 zijn gedaan.

Film over de werkzaamheden van de RSJ

Nieuwsbrief Rsj + abonneren

  • Nieuwsbrief Rsj + abonneren De Raad wil organisaties en hun medewerkers informeren over wat hij doet. Via onze periodieke nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven.