Startpagina | Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Wat doet de Raad?

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ziet er door advies en rechtspraak op onafhankelijke wijze op toe dat de overheid in de beleidsontwikkeling en de uitvoering van door de overheid opgelegde vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen op een juridisch correcte wijze en in overeenstemming met beginselen van goede bejegening te werk gaat.
Meer over de Raad

Nieuws

 • Congres_2016

  14-07-2016

  Op donderdag 13 oktober aanstaande organiseert de RSJ het congres ‘Aansluiting gemist!’. Een succesvolle terugkeer van personen in de samenleving vraagt om systemen die naadloos op elkaar aansluiten; tijd voor een out-of-the-box verkenning van knelpunten en oplossingen.

 • Levenslange gevangenisstraf nog steeds strijdig met internationale regels, ondanks wijzigingsvoorstellen staatssecretaris Dijkhoff

  01-07-2016

  De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) laat zich kritisch uit over het voorstel van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om de uitvoering van de levenslange gevangenisstraf te wijzigen. De Afdeling advisering concludeert dat de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland ook na implementatie van de voorgenomen beleidswijzigingen niet aan de eisen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voldoet.

 • Benoemingen2016

  03-06-2016

  In 2016 zijn de volgende mensen als lid benoemd in de Afdeling advisering of in de Afdeling rechtspraak van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

Uitgelicht

 • Recente adviezen

  Advies uitgelicht

  Hier treft u de in 2016 uitgebrachte adviezen van de Raad aan.

 • Jurisprudentiebulletins

  Uitspraak uitgelicht

  Hier treft u de meest recente jurisprudentiebulletins van de Raad aan. Het betreft een selectie van uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan en die voor wat betreft de inhoud voor de jurisprudentie van belang zijn.

Meest bekeken

 • Adviezen databank

  De RSJ stelt zijn adviezen vanaf 1994 beschikbaar

 • Jurisprudentie databank

  Via deze databank kunt u alle relevante (geanonimiseerde) uitspraken van de beroeps-commissies vinden die vanaf 2002 zijn gedaan.

Volg de RSJ op Twitter

RSJ congres "Aansluiting gemist"

Film over de werkzaamheden van de RSJ

Nieuwsbrief RSJ

 • Nieuwsbrief RSJ + Abonneren

  De Raad wil organisaties en hun medewerkers informeren over wat hij doet. Via onze periodieke nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven.

Direct naar

RSJ-Twitter

De_RSJDe_RSJ
De_RSJ