Adviezen

De Afdeling advisering adviseert de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jeugdigen en de uitvoering van straffen en maatregelen.

De RSJ adviseert over wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot jeugdigen en de uitvoering van straffen en maatregelen. Dit betreft de domeinen jeugd, gevangeniswezen, forensische zorg en reclassering. De raadsleden en adviseurs van de RSJ werken samen aan de adviezen, die worden uitgebracht op verzoek of op eigen initiatief.