Lopende adviestrajecten

Sanctioneren in detentie

Naar aanleiding van de afschaffing van de sanctiekaart, werkt de Afdeling advisering van de RSJ momenteel aan een advies waarin in brede zin wordt gereflecteerd op het sanctioneringsbeleid in detentie ...lees verder

Racisme en discriminatie in detentie

De RSJ zal op eigen initiatief een advies uitbrengen over racisme en discriminatie in de detentiepraktijk ...lees verder

Levenslange gevangenisstraf

De RSJ brengt naar verwachting begin 2022 een advies uit over de levenslange gevangenisstraf ...lees verder