Lopende adviestrajecten

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De RSJ werkt momenteel aan een advies over het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Tijdens dit adviestraject onderzoekt de RSJ of dit scenario de gewenste stap vooruit is voor kwetsbare kinderen en gezinnen ...lees verder

Risicotaxatie

Bij het nemen van strafrechtelijke beslissingen over onder andere verlof of overplaatsing wordt in toenemende mate aandacht besteed aan het inschatten van het recidiverisico en de veiligheid van de samenleving ...lees verder

Korte detenties

De RSJ werkt momenteel aan een advies over korte detenties. In dit advies onderzoekt de RSJ of er mogelijkheden zijn om het aandeel korte detenties te verminderen ...lees verder

Sanctioneren in detentie

Naar aanleiding van de aangekondigde afschaffing van de sanctiekaart, werkt de Afdeling advisering van de RSJ momenteel aan een advies waarin in brede zin wordt gereflecteerd op het sanctioneringsbeleid in detentie ...lees verder

Racisme en discriminatie in detentie

De RSJ zal op eigen initiatief een advies uitbrengen over racisme en discriminatie in de detentiepraktijk ...lees verder