Lopende adviestrajecten

Grenzen aan drang in de jeugdzorg

Samen met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving werkt de RSJ aan een advies over het thema ‘drang in de jeugdzorg’... Lees verder

Spanning in detentie

De RSJ brengt een advies uit over spanning in detentie. Er is een spanning tussen beleid en praktijk... Lees verder

Knelpunten door- en uitstroom landurig tbs-gestelden

Momenteel werkt de RSJ aan een advies over de knelpunten in de door- en uitstroom van langdurig tbs-gestelden... Lees verder

Ophouden en inverzekeringstelling minderjarige verdachten op een alternatieve locatie

In dit adviestraject kijkt de RSJ naar een kindvriendelijke omgeving om minderjarige verdachten in te laten overnachten... Lees verder

Verplicht financieel toezicht in het (jeugd)strafrecht

Adviestraject over het opleggen van verplicht financieel toezicht, in de vorm van onderbewindstelling, door de strafrechter... Lees verder