Lopende adviestrajecten

Kinderkoop

Strafbaarstelling kinderkoop

De RSJ werkt momenteel aan een advies over de conceptregeling strafbaarstelling kinderkoop. Deze regeling is een onderdeel van het conceptwetsvoorstel... Lees verder

Detentie

Uitvoeringsbesluit wet Straffen en Beschermen

De RSJ werkt momenteel aan een advies over het uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen... Lees verder

Perspectiefbesluit

Perspectiefbesluit van een gecertificeerde instelling

Op eigen initiatief werkt de RSJ aan een advies over het perspectiefbesluit... Lees verder

Vreemdelingen in de tbs

Vreemdelingen in de tbs

In de tbs bevindt zich al geruime tijd een groep vreemdelingen die niet (meer) rechtmatig in Nederland verblijft. De RSJ adviseert hierover... Lees verder