Lopende adviestrajecten

Knelpunten door- en uitstroom landurig tbs-gestelden

Momenteel werkt de RSJ aan een advies over de knelpunten in de door- en uitstroom van langdurig tbs-gestelden... Lees verder

Verplicht financieel toezicht in het (jeugd)strafrecht

Adviestraject over het opleggen van verplicht financieel toezicht, in de vorm van onderbewindstelling, door de strafrechter... Lees verder