Lopende adviestrajecten

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De RSJ werkt momenteel aan een advies over het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Tijdens dit adviestraject onderzoekt de RSJ of dit scenario de gewenste stap vooruit is voor kwetsbare kinderen en gezinnen ...lees verder

Risicotaxatie

Bij het nemen van strafrechtelijke beslissingen over onder andere verlof of overplaatsing wordt in toenemende mate aandacht besteed aan het inschatten van het recidiverisico en de veiligheid van de samenleving ...lees verder

Korte detenties

De RSJ werkt momenteel aan een advies over korte detenties. In dit advies onderzoekt de RSJ of er mogelijkheden zijn om het aandeel korte detenties te verminderen ...lees verder

Introductie Alcoholmeter

De RSJ is door de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd te adviseren over een conceptwetsvoorstel dat voorziet in de introductie van de zogenaamde 'Alcoholmeter' ...lees verder