Lopende adviestrajecten

Gezin

Deelgezag: nieuwe vorm van gezag over minderjarigen

Eind april 2020 is het wetsvoorstel deelgezag in consultatie gegaan. De RSJ wordt over dit wetsvoorstel geconsulteerd... lees verder

Vreemdelingen in de tbs

Vreemdelingen in de tbs

In de tbs bevindt zich al geruime tijd een groep vreemdelingen die niet (meer) rechtmatig in Nederland verblijft. De RSJ adviseert hierover... lees verder

Draagmoederschap

Kind, draagmoederschap en afstamming

De RSJ brengt een advies uit over over het conceptwetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming... lees verder

Knelpunten door- en uitstroom landurig tbs-gestelden

Momenteel werkt de RSJ aan een advies over de knelpunten in de door- en uitstroom van langdurig tbs-gestelden... Lees verder

Verplicht financieel toezicht in het (jeugd)strafrecht

Adviestraject over het opleggen van verplicht financieel toezicht, in de vorm van onderbewindstelling, door de strafrechter... Lees verder