Lopende adviestrajecten

Perspectiefbesluit van een gecertificeerde instelling

Op eigen initiatief werkt de RSJ aan een advies over het perspectiefbesluit... Lees verder

Vreemdelingen in de tbs

In de tbs bevindt zich al geruime tijd een groep vreemdelingen die niet (meer) rechtmatig in Nederland verblijft. De RSJ adviseert hierover... Lees verder