Lopende adviestrajecten

Complexe echtscheidingsproblematiek

Bij een groot deel van de gezinnen die de Gecertifceerde Instellingen begeleidt, is sprake van (complexe) echtscheidingsproblematiek. Dit heeft een enorme impact op de uitvoering van de jeugdbescherming. Wat zijn alternatieven voor jeugdbeschermingsmaatregelen om complexe scheidingen te voorkomen of op te lossen? De RSJ adviseert er in de loop van 2023 over.

Meisje in jeugdinstelling
Beeld: ©pixabay

Vrijheidsbeperking in open instellingen voor residentiële jeugdhulp

De RSJ is door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd te adviseren over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in open instellingen voor residentiële jeugdhulp ...lees verder

Gevangene met bewaarder
Beeld: ©anp

Uitvoerbaarheid reclasseringstoezicht op cliënten met een veiligheidsrisico

Op dit moment wordt gewerkt aan een advies over de uitvoerbaarheid van reclasseringstoezicht op cliënten die ernstige veiligheidsrisico’s met zich meebrengen voor de veiligheid van reclasseringswerkers, andere reclassenten en in sommige gevallen ook voor zichzelf. De RSJ schrijft dit advies op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De RSJ gaat in dit advies in op kenmerken van de cliënten waarbij ernstige veiligheidsrisico’s een rol spelen. Daarbij bekijkt de RSJ of deze cliënten – in het geval van ernstige veiligheidsrisico’s – kunnen worden uitgesloten van reclasseringstoezicht en zo ja, hoe deze cliënten in dat geval op een veilige manier kunnen re-integreren. Daarnaast is de RSJ voornemens na te gaan in hoeverre deze problematiek ook speelt bij de jeugdreclassering.