Voorzitter Afdeling rechtspraak Marc van der Nat overleden

Op Nieuwjaarsdag bereikte ons het intens verdrietige bericht dat Marc van der Nat, voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de RSJ, plotseling is overleden. Marc is slechts 47 jaar geworden en laat een vrouw en twee jonge kinderen achter.

Portretfoto - Marc van der Nat, voorzitter Afdeling rechtspraak RSJ

Marc was sinds 1 oktober 2012 lid van de RSJ en vanaf september 2015 voorzitter van de Afdeling rechtspraak en de rechtspraakkamer. Rollen die hij met verve en gezag heeft vervuld. Daarnaast was hij voorzitter van beroepscommissies, met name voor beklag- en verlofzaken op het domein gevangeniswezen. 

Marc stond bekend als scherp, nauwkeurig en deskundig. Hij was een zeer geliefd raadslid vanwege zijn innemende persoonlijkheid en hij sprak altijd liefdevol en vol trots over zijn gezin.

Marc had een warm en rechtvaardig hart voor justitiabelen en jeugdigen. Medewerkers, leden en oud-leden zullen hem enorm missen. Zijn overlijden laat een diepe leegte achter.