Geen strafonderbreking gedetineerden DC Schiphol, ondanks coronabesmettingen

De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft de beroepen van twee gedetineerden, gericht tegen de afwijzing van hun verzoek om strafonderbreking in verband met coronabesmettingen in het Detentiecentrum (DC) Schiphol, ongegrond verklaard.

Beeld: DJI

In het DC Schiphol zijn in april 2020 tien gedetineerden, verspreid over twee afdelingen, positief getest op het coronavirus. Er is daarop een isolatie-afdeling opgericht en beide afdelingen zijn afgeschermd.

De betreffende gedetineerden verblijven op een van deze afdelingen. De situatie op hun afdeling heeft bij hen geleid tot gevoelens van onrust en onveiligheid.

Het oordeel van de beroepscommissie

Strafonderbreking betekent dat de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf tijdelijk wordt opgeschort. Volgens de wet moet voor het verlenen van strafonderbreking een bepaalde noodzaak bestaan. Die noodzaak is naar het oordeel van de beroepscommissie onvoldoende komen vast te staan.

Volgens de geldende protocollen wordt de gezondheid van beide gedetineerden gemonitord. Bij hen zijn geen (corona-gerelateerde) gezondheidsklachten vastgesteld. De (landelijk) getroffen maatregelen op hun afdeling hebben ertoe geleid dat sinds 29 april 2020 geen nieuwe besmettingen zijn geconstateerd. Ook is het merendeel van de besmette gedetineerden inmiddels genezen verklaard.

Dit alles maakt dat niet zonder meer kan worden gezegd dat de veiligheid en gezondheid van de betreffende gedetineerden onvoldoende worden gewaarborgd. De beroepen zijn daarom ongegrond verklaard.

Coronavirus

Met ingang van 14 maart 2020 heeft de Minister voor Rechtsbescherming landelijke maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het coronavirus in justitiële inrichtingen te verkleinen. Deze maatregelen komen er, kort gezegd, op neer dat contacten van gedetineerden met de buitenwereld zoveel mogelijk worden vermeden.

Naast het centrale crisisteam van de Dienst justitiële inrichtingen (DJI) heeft elke inrichting een actieteam samengesteld dat de uitvoering van de maatregelen in de betreffende inrichting coördineert, ook in samenwerking met de regionale GGD. Er wordt gebruikgemaakt van protocollen, onder andere ten aanzien van gedetineerden met corona-gerelateerde klachten.

Lees de hele uitspraken in de Jurisprudentiedatabank: R-20/6821/GV en R-20/6826/GV