Beroep detentiefasering gegrond, vanwege coronamaatregelen geen opdracht voor nieuwe beslissing

De beroepscommissie heeft het beroep van een gedetineerde, wiens verzoek om in een Beperkt Beveiligde Inrichting te worden geplaatst was afgewezen, gegrond verklaard.

Toch draagt de beroepscommissie de Minister voor Rechtsbescherming niet op een nieuwe beslissing te nemen.

Coronavirus

Normaal gesproken vernietigt de beroepscommissie in dat geval de bestreden beslissing – de afwijzing van het verzoek om in een Beperkt Beveiligde Inrichting te worden geplaatst – en draagt zij de Minister voor Rechtsbescherming op binnen twee weken een nieuwe beslissing te nemen.

De beroepscommissie is echter op de hoogte van het feit dat de Dienst Justitiële Inrichtingen op dit moment extra maatregelen treft om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Deze maatregelen hebben als doel het beperken van contacten van gedetineerden met de buitenwereld. Zo lang deze maatregelen van kracht zijn, is een plaatsing van de gedetineerde in een Beperkt Beveiligde Inrichting niet mogelijk.

Geen nieuwe beslissing

Het is op dit moment niet te voorzien hoe lang de maatregelen zullen gaan duren en op welke wijze de maatregelen te zijner tijd zullen worden afgeschaald. De beroepscommissie heeft daarom volstaan met het vernietigen van de bestreden beslissing en de Minister niet opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

Verder is aan de gedetineerde een tegemoetkoming van 225 euro toegekend voor de periode die hij ten onrechte niet in een Beperkt Beveiligde Inrichting heeft verbleven. Het gaat hierbij om de periode van 24 december 2019, de datum waarop zijn verzoek is afgewezen, tot medio maart 2020, toen de eerste maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus zijn ingegaan en plaatsing niet meer mogelijk was.

Als de maatregelen worden afgeschaald, kan de gedetineerde opnieuw een verzoek tot de door hem gewenste plaatsing in een Beperkt Beveiligde Inrichting indienen.

Lees de hele uitspraak in de Jurisprudentiedatabank >