Wanneer is beroep mogelijk bij de RSJ?

In de volgende situaties kunt u beroep instellen bij de RSJ:

  • u heeft geklaagd over een beslissing van de directeur / het hoofd van de inrichting waarin u verblijft / verbleef en u bent het niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie / klachtencommissie;
  • u bent het als directeur / hoofd van een inrichting niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie / klachtencommissie;
  • u heeft de selectiefunctionaris verzocht om (over)plaatsing of deelname aan een penitentiair programma (of scholings- en trainingsprogramma) en u bent het niet eens met zijn beslissing;
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de selectiefunctionaris, maar deze heeft uw bezwaar ongegrond verklaard;
  • u bent het niet eens met de beslissing van de minister van Justitie en Veiligheid inzake bijvoorbeeld verlof, strafonderbreking of verlenging passantentermijn;
  • u bent het niet eens met het handelen van de inrichtingsarts en bemiddeling door het hoofd van de medische dienst en de medisch adviseur heeft dit niet veranderd.

Meer informatie over het instellen van beroep is te lezen op de pagina's gevangeniswezen, tbs en jeugd.