Advies wijziging diverse regelingen i.v.m. de Wet straffen en beschermen

De RSJ heeft op 27 oktober 2021 een advies uitgebracht aan de demissionair minister voor Rechtsbescherming over een wijziging van diverse regelingen in verband met de Wet straffen en beschermen. De RSJ gaat in dit advies in op de voorgestelde wijziging van de regels voor overplaatsing van een gedetineerde van een Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) naar een normaal beveiligde inrichting.

De RSJ adviseert de conceptregeling op dit onderdeel aan te passen.

RSJ advies: bij goed gedrag niet terugplaatsen

Het uitgangspunt in de Wet straffen en beschermen en lagere regelgeving is dat goed gedrag loont en slecht gedrag wordt bestraft. De RSJ adviseert daarom de gedetineerde die goed gedrag vertoont niet over te plaatsen van een BBA naar een normaal beveiligde inrichting in situaties waarbij extramurale arbeid tijdelijk en buiten de macht van de gedetineerde niet plaats kan vinden. Het gaat om de situaties waarbij de gedetineerde langer dan twee weken zonder baan zit door overmacht of ziek is.

Een terugplaatsing betekent voor de gedetineerde dat deze de in het kader van resocialisatie verworven vrijheden moet inleveren. De RSJ adviseert de regeling op dit punt aan te passen en alleen over te gaan tot overplaatsing in het geval de gedetineerde de regels overtreedt of ongewenst gedrag vertoont dan wel zijn baan verliest door ongewenst gedrag op de werkplek.

Beleidsreactie

(update 4 februari 2022)

De minister heeft het RSJ-advies over het overplaatsen van de gedetineerde van de beperkt beveiligde afdeling (BBA) naar een normaal beveiligde afdeling niet overgenomen, zie de toelichting bij de regeling, p. 13-15. Daarbij wordt verwezen naar een uitgangspunt in de Wet Straffen en Beschermen, te weten de koppeling van het verblijf in een BBA aan een specifiek re-integratiedoel.