Beleidsreactie Advies wijziging diverse regelingen i.v.m. Wet straffen en beschermen

De minister heeft het RSJ-advies over het overplaatsen van de gedetineerde van de beperkt beveiligde afdeling (BBA) naar een normaal beveiligde afdeling niet overgenomen, zie de toelichting bij de regeling, p. 13-15. Daarbij wordt verwezen naar een uitgangspunt in de Wet Straffen en Beschermen, te weten de koppeling van het verblijf in een BBA aan een specifiek re-integratiedoel.