Advies 'Levenslang herzien' gepubliceerd, en denk mee over Adviesprogramma 2023

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de RSJ.

Rechterlijke toets voor levenslanggestraften in plaats van gratieprocedure

Om levenlanggestraften een perspectief op vrijlating te bieden, bestaat nu een speciale gratieprocedure. Die gratieprocedure kan beter worden vervangen door een rechterlijke toets. In het advies Levenslang herzien pleit de RSJ voor een beoordeling door de rechter omdat dit betere waarborgen biedt voor een onpartijdig en onafhankelijk oordeel dan de gratieprocedure.

Rechterlijke toets voor levenslanggestraften in plaats van gratieprocedure

Geef input voor het Adviesprogramma 2023

Over welke onderwerpen moet de RSJ volgens u in 2023 adviseren? De RSJ nodigt professionals en andere betrokkenen uit de detentiepraktijk, forensische zorg en het jeugdveld uit om mee te denken over mogelijke adviesonderwerpen.

Geef input voor het Adviesprogramma 2023

RSJ logo

Jaarverslag 2021: RSJ volop in beweging

Toezien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen: ook in 2021 heeft de RSJ zich hiervoor ingezet, door middel van advies en rechtspraak.

Jaarverslag 2021: RSJ volop in beweging

Uitspraken beroepscommissie over verlofverlening en detentiefasering sinds invoering Wet S&B: een overzicht

Met de inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen (Wet S&B) op 1 juli 2021 is de regelgeving rondom verlofverlening en detentiefasering aan gedetineerden ingrijpend gewijzigd. De beroepscommissie van de RSJ heeft inmiddels verschillende uitspraken gedaan die zien op deze nieuwe regelgeving.

Uitspraken beroepscommissie over verlofverlening en detentiefasering sinds invoering Wet S&B: een overzicht

Beeld: ©ANP

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u stellen door een e-mail te sturen naar info@rsj.nl.