Geef input voor het Adviesprogramma 2023

Over welke onderwerpen moet de RSJ volgens u in 2023 adviseren? De RSJ nodigt professionals en andere betrokkenen uit de detentiepraktijk, forensische zorg en het jeugdveld uit om mee te denken over mogelijke adviesonderwerpen.

RSJ logo

De RSJ adviseert de bewindspersonen van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toepassing en uitvoering van beleid en wet- regelgeving op het gebied van de strafrechtstoepassing en jeugdbescherming. Zo adviseert de RSJ in 2022 onder andere over vreemdelingen in justitiƫle jeugdinrichtingen en racisme en discriminatie in detentie.

Totstandkoming adviesprogramma

Het adviesprogramma van de RSJ beschrijft alle adviesonderwerpen waar de RSJ het komende jaar over adviseert. De RSJ streeft ernaar met actuele, betekenisvolle en effectieve adviezen bij te dragen aan een verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.

Het adviesprogramma komt tot stand op basis van inbreng binnen en buiten de RSJ. Gedurende het jaar is de RSJ alert op ontwikkelingen in beleid en wet- en regelgeving die aanleiding kunnen geven om over te adviseren. Werkbezoeken, periodieke overleggen met stakeholders en signaleringen in de rechtspraak van de RSJ vormen daarbij belangrijke informatiebronnen.

Geef input!

Graag biedt de RSJ betrokkenen binnen het werkveld van de RSJ ook de mogelijkheid om mee te denken. Zo hopen wij informatie op te halen bij personen die wij niet standaard spreken.

Reageren was mogelijk tot 23 mei 2022. Het Adviesprogramma wordt in november 2022 openbaar gemaakt.