Geef input voor het Adviesprogramma 2023

Over welke onderwerpen moet de RSJ volgens u in 2023 adviseren? De RSJ nodigt professionals en andere betrokkenen uit de detentiepraktijk, forensische zorg en het jeugdveld uit om mee te denken over mogelijke adviesonderwerpen.

RSJ logo

De RSJ adviseert de bewindspersonen van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toepassing en uitvoering van beleid en wet- regelgeving op het gebied van de strafrechtstoepassing en jeugdbescherming. Zo adviseert de RSJ in 2022 onder andere over vreemdelingen in justitiële jeugdinrichtingen en racisme en discriminatie in detentie.

Totstandkoming adviesprogramma

Het adviesprogramma van de RSJ beschrijft alle adviesonderwerpen waar de RSJ het komende jaar over adviseert. De RSJ streeft ernaar met actuele, betekenisvolle en effectieve adviezen bij te dragen aan een verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.

Het adviesprogramma komt tot stand op basis van inbreng binnen en buiten de RSJ. Gedurende het jaar is de RSJ alert op ontwikkelingen in beleid en wet- en regelgeving die aanleiding kunnen geven om over te adviseren. Werkbezoeken, periodieke overleggen met stakeholders en signaleringen in de rechtspraak van de RSJ vormen daarbij belangrijke informatiebronnen.

Geef input!

Graag biedt de RSJ betrokkenen binnen het werkveld van de RSJ ook de mogelijkheid om mee te denken. Zo hopen wij informatie op te halen bij personen die wij niet standaard spreken.

Via het formulier kunt u uw schriftelijke suggestie(s) insturen. Reageren is mogelijk tot 23 mei 2022. Het Adviesprogramma wordt in november 2022 openbaar gemaakt.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Via diverse kanalen vragen we burgers, experts en stakeholders hun kennis en ervaring met ons te delen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw expliciete toestemming, om u per e-mail te attenderen bij publicatie van het RSJ Adviesprogramma 2023 of om in voorkomende gevallen met u in contact te kunnen treden over uw bijdrage.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw bijdrage wordt door onze eigen medewerkers behandeld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Suggesties voor het adviesprogramma en ingevulde contactformulieren - inclusief persoonsgegevens – worden bewaard tot aan de publicatie. Daarna worden deze verwijderd of bewaard conform de Archiefwet.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *