Jaarverslag 2021: RSJ volop in beweging

Toezien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen: ook in 2021 heeft de RSJ zich hiervoor ingezet, door middel van advies en rechtspraak.

In het RSJ Jaarverslag 2021 vindt u een overzicht van het afgelopen jaar.

Advies en rechtspraak

Net als in 2020, had de RSJ in 2021 te maken met de coronamaatregelen. Zo werd er grotendeels thuis gewerkt en digitaal vergaderd. Desondanks lukte het de Afdeling advisering van de RSJ om dertien adviezen te publiceren. Daarnaast vond er een online congres plaats over het onderwerp korte detenties, waarover de RSJ in oktober 2021 ook heeft geadviseerd.

De Afdeling rechtspraak ging in 2021 verder met het doorontwikkelen van het nieuwe zaaksysteem dat begin 2020 werd geïntroduceerd. Ook werd de Afdeling rechtspraak steeds bedrevener in het uitvoeren van digitale zittingen, met behulp van een eigen telehoorvoorziening.

Trots

Al met al was de RSJ in 2021 volop in beweging. De organisatie kijkt dan ook met trots terug op het afgelopen jaar.

In het jaarverslag bedanken Han Moraal, algemeen voorzitter RSJ, Eric Bakker, voorzitter Afdeling rechtspraak en Erwin Bervoets, algemeen secretaris, de raadsleden en medewerkers voor hun inzet. Ook in 2022 zal de RSJ zich blijven inzetten voor zijn belangrijke taak.