Advies 'Korte detenties nader bekeken' gepubliceerd, praat mee tijdens congres

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de RSJ.

Minder korte detenties en meer betekenisvolle sancties

De RSJ pleit in het advies Korte detenties nader bekeken voor minder korte detenties en meer betekenisvolle sancties. De samenleving is gebaat bij effectieve strafrechtspleging met een maatschappelijke meerwaarde.

Advies Korte detenties nader bekeken

Beeld: ©ANP

RSJ-congres: Kort maar krachtig? Over de toekomst van korte detenties

Het aantal korte detenties (voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en vervangende hechtenis) is in Nederland relatief groot. Maar zijn korte detenties wel zo wenselijk? Op donderdag 25 november aanstaande organiseert de RSJ een hybride congres, live vanuit Beeld en Geluid Den Haag, over dit onderwerp. Praat (online) mee over de toekomst van korte detenties.

Congres: Kort, maar krachtig?

Jeugdbescherming in de toekomst

In het advies Jeugdbescherming in de toekomst doet de RSJ vier aanbevelingen voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit toekomstscenario is ontwikkeld in opdracht van het Rijk en de VNG en schetst een nieuwe organisatie van de jeugdbescherming. De RSJ onderschrijft dat een herijking van de jeugdbescherming noodzakelijk is, maar vindt dat vier punten in het toekomstscenario meer aandacht verdienen.

Advies Jeugdbescherming in de toekomst

Jurisprudentiebulletin

Bijzondere uitspraken, die voor wat betreft de inhoud voor de jurisprudentie van belang zijn, worden opgenomen in zogeheten jurisprudentiebulletins. Onlangs is het derde jurisprudentiebulletin van dit jaar gepubliceerd.

Jurisprudentiebulletins 2021

Han Moraal in 2022 nieuwe algemeen voorzitter RSJ

Han Moraal is per 1 januari 2022 de nieuwe algemeen voorzitter van de RSJ. Hij volgt daarmee Frederieke Leeflang op, die stopt als voorzitter van de RSJ

Han Moraal nieuwe algemeen voorzitter RSJ

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u stellen door een e-mail te sturen naar info@rsj.nl.