25 november Congres: Kort, maar krachtig?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Live vanuit Beeld en Geluid Den Haag

Zet in mijn agenda

Over de toekomst van korte detenties.

Het aantal korte detenties (voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en vervangende hechtenis) is in Nederland relatief groot. Maar zijn korte detenties wel zo wenselijk? Op donderdag 25 november aanstaande organiseert de RSJ een online congres, live vanuit Beeld en Geluid Den Haag, over dit onderwerp.

Tijdens het congres komen verschillende sprekers aan het woord over thema's als vergelding, resocialisatie en herstel in relatie tot korte detenties. In deelsessies gaan we dieper in op de motivering van de korte gevangenisstraf, alternatieven voor korte detenties en innovatieve ontwikkelingen. Ook is het RSJ-advies Korte detenties nader bekeken onderwerp van gesprek. In deze hand-out lees je wat je van de sprekers kunt verwachten.

Aanmelden RSJ-congres

Aanmelden kan door te mailen naar evenementen@rsj.nl. Vermeld daarbij uw naam, functie, en organisatie. Aan deelname aan het congres zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u hier.

Let op: vanwege de situatie rond COVID-19 is besloten het congres uitsluitend online te laten plaatsvinden. Het programma is hierdoor iets gewijzigd.

Programma

 • 09:00 Online kennismaking met andere deelnemers via chat roulette
 • 09:30 Toelichting RSJ-advies Korte detenties nader bekeken
  Frederieke Leeflang (algemeen voorzitter RSJ)
  Eric Bezem (directeur Sanctietoepassing en Jeugd en plv DG Straffen en Beschermen)
 • 09:50 Lezing over de effecten van korte detenties
  Peter van der Laan (directeur a.i. NSCR en raadslid van de Afdeling advisering van de RSJ)
 • 10:05 Panelgesprek over vergelding, herstel en resocialisatie
  Disa Jironet (officier van justitie), Bas van Stokkom (socioloog en filosoof, verbonden aan de Radboud Universiteit) en Pauline Schuyt (hoogleraar sanctierecht en straftoemeting Universiteit Leiden)
 • 10:50 Pauze
 • 11:00 Eerste ronde deelsessies, keuze uit:
  (Herstelgerichte) alternatieven voor korte detenties
  Jacques Claessen (bijzonder hoogleraar herstelrecht Maastricht University) en Tamara Trotman (raadsheer gerechtshof Den Haag)
  Waarom straffen we zoals we straffen?
  Disa Jironet (officier van justitie) en Jeroen ten Voorde (hoogleraar straf- en strafprocesrecht)
  Over het recente WODC-onderzoek vervangende taakstraf
  Miranda Boone (hoogleraar criminologie en vergelijkende penologie Universiteit Leiden) en Erik Corten (directeur Operatie Reclassering Nederland)
  Motivering van de korte gevangenisstraf
  Sonja Meijer (bijzonder hoogleraar penitentiair recht Radboud Universiteit en raadslid van de Afdeling advisering van de RSJ) en Jacco Janssen (rechter rechtbank Rotterdam)
 • 12:00-12:30 pauze
 • 12:30 Panelgesprek over innovatie
  Tom Daems (hoogleraar criminologie KU Leuven), Veronique Aicha (nationaal coördinator RESCALED) en Johan Bac (algemeen directeur Reclassering Nederland)
 • 13:15 Pauze
 • 13:20 Tweede ronde deelsessies, keuze uit:
  (Herstelgerichte) alternatieven voor korte detenties
  Jacques Claessen (bijzonder hoogleraar herstelrecht Maastricht University) en Tamara Trotman (raadsheer gerechtshof Den Haag)
  Waarom straffen we zoals we straffen?
  Disa Jironet (officier van justitie) en Jeroen ten Voorde (hoogleraar straf- en strafprocesrecht)
  Motivering van de korte gevangenisstraf
  Sonja Meijer (bijzonder hoogleraar penitentiair recht Radboud Universiteit en raadslid van de Afdeling advisering van de RSJ) en Jacco Janssen (rechter rechtbank Rotterdam)
  In gesprek met een mobiele werkstrafcoach
  Ozan Demirbas (unitmanager Reclassering Nederland) en Jolanda Mooij (productmanager werkstraffen Reclassering Nederland)
 • 14:20 Pauze
 • 14:30 Derde ronde deelsessies, keuze uit:
  (Herstelgerichte) alternatieven voor korte detenties
  Jacques Claessen (bijzonder hoogleraar herstelrecht Maastricht University) en Tamara Trotman (raadsheer gerechtshof Den Haag)
  Waarom straffen we zoals we straffen?
  Disa Jironet (officier van justitie) en Jeroen ten Voorde (hoogleraar straf- en strafprocesrecht)
  Over het recente WODC-onderzoek vervangende taakstraf
  Miranda Boone (hoogleraar criminologie en vergelijkende penologie Universiteit Leiden) en Erik Corten (directeur Operatie Reclassering Nederland)
  In gesprek met een mobiele werkstrafcoach
  Ozan Demirbas (unitmanager Reclassering Nederland) en Jolanda Mooij (productmanager werkstraffen Reclassering Nederland)
 • 15:30-16:00 Plenaire afsluiting
  Henk Oosterling (ecosoof)