25 november Congres: Kort, maar krachtig?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Live vanuit Beeld en Geluid Den Haag

Zet in mijn agenda

Over de toekomst van korte detenties.

Het aantal korte detenties (voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en vervangende hechtenis) is in Nederland relatief groot. Maar zijn korte detenties wel zo wenselijk? Op donderdag 25 november aanstaande organiseert de RSJ een online congres, live vanuit Beeld en Geluid Den Haag, over dit onderwerp.

Tijdens het congres komen verschillende sprekers aan het woord over thema's als vergelding, resocialisatie en herstel in relatie tot korte detenties. In deelsessies gaan we dieper in op de motivering van de korte gevangenisstraf, alternatieven voor korte detenties en innovatieve ontwikkelingen. Ook is het RSJ-advies Korte detenties nader bekeken onderwerp van gesprek. In deze hand-out lees je wat je van de sprekers kunt verwachten.

Aanmelden RSJ-congres

Aanmelden kan door te mailen naar evenementen@rsj.nl. Vermeld daarbij uw naam, functie, en organisatie. Aan deelname aan het congres zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u hier.

Let op: vanwege de situatie rond COVID-19 is besloten het congres uitsluitend online te laten plaatsvinden. Het programma is hierdoor iets gewijzigd.

Programma

 • 09:00 Online kennismaking met andere deelnemers via chat roulette
 • 09:30 Toelichting RSJ-advies Korte detenties nader bekeken
  Frederieke Leeflang (algemeen voorzitter RSJ)
  Eric Bezem (directeur Sanctietoepassing en Jeugd en plv DG Straffen en Beschermen)
 • 09:50 Lezing over de effecten van korte detenties
  Peter van der Laan (directeur a.i. NSCR en raadslid van de Afdeling advisering van de RSJ)
 • 10:05 Panelgesprek over vergelding, herstel en resocialisatie
  Disa Jironet (officier van justitie), Bas van Stokkom (socioloog en filosoof, verbonden aan de Radboud Universiteit) en Pauline Schuyt (hoogleraar sanctierecht en straftoemeting Universiteit Leiden)
 • 10:50 Pauze
 • 11:00 Eerste ronde deelsessies, keuze uit:
  (Herstelgerichte) alternatieven voor korte detenties
  Jacques Claessen (bijzonder hoogleraar herstelrecht Maastricht University) en Tamara Trotman (raadsheer gerechtshof Den Haag)
  Waarom straffen we zoals we straffen?
  Disa Jironet (officier van justitie) en Jeroen ten Voorde (hoogleraar straf- en strafprocesrecht)
  Over het recente WODC-onderzoek vervangende taakstraf
  Miranda Boone (hoogleraar criminologie en vergelijkende penologie Universiteit Leiden) en Erik Corten (directeur Operatie Reclassering Nederland)
  Motivering van de korte gevangenisstraf
  Sonja Meijer (bijzonder hoogleraar penitentiair recht Radboud Universiteit en raadslid van de Afdeling advisering van de RSJ) en Jacco Janssen (rechter rechtbank Rotterdam)
 • 12:00-12:30 pauze
 • 12:30 Panelgesprek over innovatie
  Tom Daems (hoogleraar criminologie KU Leuven), Veronique Aicha (nationaal coördinator RESCALED) en Johan Bac (algemeen directeur Reclassering Nederland)
 • 13:15 Pauze
 • 13:20 Tweede ronde deelsessies, keuze uit:
  (Herstelgerichte) alternatieven voor korte detenties
  Jacques Claessen (bijzonder hoogleraar herstelrecht Maastricht University) en Tamara Trotman (raadsheer gerechtshof Den Haag)
  Waarom straffen we zoals we straffen?
  Disa Jironet (officier van justitie) en Jeroen ten Voorde (hoogleraar straf- en strafprocesrecht)
  Motivering van de korte gevangenisstraf
  Sonja Meijer (bijzonder hoogleraar penitentiair recht Radboud Universiteit en raadslid van de Afdeling advisering van de RSJ) en Jacco Janssen (rechter rechtbank Rotterdam)
  In gesprek met een mobiele werkstrafcoach
  Ozan Demirbas (unitmanager Reclassering Nederland) en Jolanda Mooij (productmanager werkstraffen Reclassering Nederland)
 • 14:20 Pauze
 • 14:30 Derde ronde deelsessies, keuze uit:
  (Herstelgerichte) alternatieven voor korte detenties
  Jacques Claessen (bijzonder hoogleraar herstelrecht Maastricht University) en Tamara Trotman (raadsheer gerechtshof Den Haag)
  Waarom straffen we zoals we straffen?
  Disa Jironet (officier van justitie) en Jeroen ten Voorde (hoogleraar straf- en strafprocesrecht)
  Over het recente WODC-onderzoek vervangende taakstraf
  Miranda Boone (hoogleraar criminologie en vergelijkende penologie Universiteit Leiden) en Erik Corten (directeur Operatie Reclassering Nederland)
  In gesprek met een mobiele werkstrafcoach
  Ozan Demirbas (unitmanager Reclassering Nederland) en Jolanda Mooij (productmanager werkstraffen Reclassering Nederland)
 • 15:30-16:00 Plenaire afsluiting
  Henk Oosterling (ecosoof)

Beeldtekst:
RSJ Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Beeldtekst:
Marit van Bohemen
Dagvoorzitter

Welkom bij het congres ‘kort, maar
krachtig’ georganiseerd door de RSJ.

Ik word er eigenlijk wel blij van,
van dit soort adviezen. Waarom?

Beeldtekst:
Eric Bezem
Directeur Sanctietoepassing en Jeugd, tevens plv. DG Straffen en Beschermen

Dit advies geeft een breed aantal mogelijkheden
en alternatieven daartoe...

...waarover je de discussie met elkaar kan gaan
voeren, ook de politieke discussie,

maar ook de discussie over effectiviteit.

Beeldtekst:
Pauline Schuyt
Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting - Universiteit Leiden

Het meest waardevolle van het advies
vind ik het advies zelf.

Het feit dat het met het advies het weer flink
allemaal in de picture gezet is...

...en er weer vragen gesteld
 worden over die korte dententie.

Peter van der Laan
Emiritus Hoogleraar Reclassering VU en tot voor kort directeur NSCR

Niet zelden zijn dat mensen
die actief zijn in de politiek...

...en in het bestuur, maar de samenleving
is niet van dat harde straffen.

Dus als je in de chat iets achter
wil laten dan kan dat.

Een vraag of een opmerking, wordt allemaal
doorgelezen...

...en aan mij doorgegeven als daar reden toe is.

Wat heel belangrijk is dat een aantal
van onze aanbevelingen zijn overgenomen.

Dus er gaat nagedacht worden over de mogelijkheid
van alternatieven voor korte detenties.

Beeldtekst:
Frederieke Leeflang
Algemeen voorzitter RSJ

En ik ben ook heel erg blij dat de minister het WODC
heeft gevraagd om een onderzoek te doen...

...naar mogelijke detentieschade.

Beeldtekst:
Veronique Aicha
Nationaal coördinator RESCALED

De gevangenis, die haalt mensen uit hun
sociaal-economische context.

En juist die mensen die het hard nodig hebben om
daarin te oefenen, die stoppen wij juist weg.

Een jongen werd in Zuid-Oost
neergestoken door een andere jongen.

Dertien, veertien-jarige kinderen
die daaromheen stonden,

Beeldtekst:
Disa Jironet
Officier van justitie

die stonden met hun mondkapjes
zijn bloeden te stelpen.

Het is eigenlijk wel mooi dat jij je emotie laat zien,
want dat vergeet je weleens als we nu zo praten...

...over straffen uitdelen en de justitiabele.

Beeldtekst:
Jacco Janssem
Senior rechter rechtbank Rotterdam

Ik denk dat korte detenties minder goed
worden gemotiveerd in vonnissen.

Dat geldt eigenlijk voor alle straffen.

Omdat wij in de raadkamer
daar impliciet wel naar kijken,

naar strafafdoening en hoe motiveren we die.

Maar dat we dat te weinig expliciet maken.

Expliciet maken in de raadkamer.

Maar met name niet in het vonnis.

En als we dat wel zouden doen dan zouden wij
er misschien achter komen...

 dat de straf ofwel te hoog is...

...ofwel te laag.

Dus motiveren werkt.

Het is niet zomaar iets wat
je aan kan sluiten op iedereen.

Beeldtekst:
Johan Bac
Algemeen directeur Reclassering Nederland

Ik denk dat het echt kan helpen
in de voorlopige hechtenis,

maar ook als straf later om veel meer
gebruik te maken van de enkelband.

Ben je hoopvol gestemd,
als je naar de toekomst kijkt?

Wat zei Veronique ook alweer?

Beeldtekst:
Henk Oosterling
Ecosoof

Hoop is niet een ding waar ik mee bezig ben.

Hard werken is een ding waar ik mee bezig ben.

Mooi.
- Ik zou hetzelfde antwoord willen geven.

Beeldtekst:
Tamara Trotman
Raadsheer gerechtshof Den Haag

De ergste koudwatervrees van
het online chatten met elkaar is er vanaf.

Er onstonden echt hele mooie
discussies tijdens de workshops...

...en dat is heel waardevol en je
komt ook met een verrijkt gevoel terug.

Beeldtekst:
RSJ Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming