Privacyverklaring RSJ-congres 2021

De Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming is verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) en doet er alles aan om de privacy van deelnemers te respecteren en persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden.

In deze verklaring is opgenomen hoe de RSJ omgaat met de gegevens die voor deelname aan het RSJ-congres worden verstrekt, wat met deze gegevens wordt gedaan en hoe wordt voorkomen dat deze gegevens bij derden terechtkomen.

Welke persoonsgegevens

Bij aanmelding worden enkele persoonsgegevens opgevraagd, te weten naam, functie & organisatie en een e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om aanmeldingen goed te verwerken en deelnemers de benodigde informatie met betrekking tot het congres te sturen. Deelnemers ontvangen een persoonlijke mail met inloggegevens en een mail met het congres-magazine. Na afloop van het congres kunnen deelnemers nog één mail verwachten.

Omgang met persoonsgegevens

Deze gegevens worden door de congrescommissie van het secretariaat van de RSJ, conform de standaarden van de Rijksoverheid, op beveiligde servers bewaard en alleen gebruikt ten behoeve van het congres.

Omdat sprake is van een hybride congres en de streaming hiervan is uitbesteed aan een externe organisatie, te weten het museum Beeld en Geluid Den Haag, worden de opgegeven persoonsgegevens met deze externe organisatie gedeeld. Met deze organisatie is een verwerkersovereenkomst gesloten en ook zij gebruiken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van het congres.

Een maand na afloop van het congres worden alle persoonsgegevens vernietigd.

Beeldopnames van het congres

Het RSJ-congres heeft een hybride vorm. Dit houdt in dat een deel fysiek plaatsvindt en een deel digitaal. Delen van de fysieke bijeenkomsten worden gefilmd en gestreamd naar de digitale deelnemers. Van het congres worden dus beeldopnamen gemaakt. Deze beeldopnamen zijn niet nog later terug te kijken. Digitale deelnemers kunnen zelf bepalen of zij hun camera aanzetten. Verder worden op locatie ook enkele foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn bedoeld voor een sfeerimpressie van het congres en worden enkel gebruikt voor berichtgeving over het congres.

Verdere vragen

Indien u vragen heeft over het gebruik van de persoonsgegevens tijdens het congres, bijvoorbeeld omdat u deze wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u zich wenden tot de organisatie van het congres door een bericht te versturen aan de organisatie: evenementen@rsj.nl.

De RSJ heeft een privacyverklaring die u op de website van de RSJ kunt raadplegen.