RSJ-zittingen zeer beperkt mogelijk

Vanwege de coronamaatregelen in penitentiaire inrichtingen zijn zittingen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) nog zeer beperkt mogelijk.

Na een langdurige periode waarin geen RSJ-zittingen konden plaatsvinden, vond in augustus 2020 vrijdag weer een eerste zitting plaats. In de periode daarvoor lagen de afgelopen maanden stil vanwege de coronamaatregelen die in penitentiaire inrichtingen werden getroffen.

Op dit moment mogen vestigingsdirecteuren zelf afwegen of zij een RSJ-zitting in hun inrichting laten plaatsvinden. Door de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus hebben enkele inrichtingen, die eerder hun medewerking aan RSJ-zittingen hadden verleend, aangegeven tot nader bericht geen zitting meer te kunnen faciliteren. Op dit moment kan de RSJ in één à twee inrichtingen terecht en dan nog slechts in beperkte mate.

Voorzorgsmaatregelen

De inrichtingen treffen voorzorgsmaatregelen en zijn in beginsel leidend in het bepalen van de voorwaarden waaronder een zitting kan plaatsvinden.

De afgelopen periode heeft de RSJ ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor digitale zittingen. In januari 2021 worden concrete stappen gezet in de richting van een eigen telehoorvoorziening. De contacten daarvoor zijn reeds gelegd. Tot die tijd wordt geëxperimenteerd voor zittingen waarbij de verbinding via webex tot stand wordt gebracht. Dit wordt door de RSJ uitdrukkelijk als een overgangsfase gezien.