Fysieke RSJ-zittingen hervat

Na een langdurige periode waarin geen RSJ-zittingen konden plaatsvinden, vond vrijdag 14 augustus j.l. weer een eerste zitting plaats. RSJ-zittingen lagen de afgelopen maanden stil vanwege de coronamaatregelen die in penitentiaire inrichtingen werden getroffen.

Beeld: DJI

Op dit moment mogen vestigingsdirecteuren zelf afwegen of zij een RSJ-zitting in hun inrichting laten plaatsvinden. Enkele inrichtingen hebben hier al mee ingestemd en de RSJ is nog in gesprek met meer inrichtingen.

Voorzorgsmaatregelen

De inrichtingen treffen voorzorgsmaatregelen en zijn in beginsel leidend in het bepalen van de voorwaarden waaronder een zitting kan plaatsvinden.

De afgelopen periode heeft de RSJ ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor digitale zittingen, maar dat bleek helaas geen optie. Niettemin wordt de komende periode geïnvesteerd in een nadere oriëntatie. Al was het maar omdat de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus met zich kunnen brengen dat de fysieke zittingen opnieuw stil kunnen komen te liggen.