RSJ zet in op opnieuw opstarten fysieke zittingen

Door de getroffen coronamaatregelen kan de RSJ al enkele maanden geen zittingen organiseren. De RSJ zet zich ervoor in om de zittingen zo snel mogelijk opnieuw op te starten.

Beeld: DJI

De RSJ vindt het belangrijk dat partijen in (een deel van de) beroepszaken de gelegenheid krijgen hun standpunten mondeling toe te lichten. Er is dan ook vanaf het begin van de coronamaatregelen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van digitale hoorzittingen. Het is helaas niet gelukt om dit te realiseren.

Omdat de RSJ geen onderdeel is van de reguliere rechtspraak en er gewerkt wordt met verschillende systemen, kan de RSJ bijvoorbeeld niet meedoen aan telehoren. Daarvoor ontbrak ook de capaciteit: alle beschikbare tijd wordt gevuld met strafzaken. Andere opties met een videoverbinding zijn ook onderzocht, maar technisch gezien (nog) niet mogelijk gebleken.

Gelet op de versoepelingen van de coronamaatregelen, wordt nu (primair) ingezet op het heropstarten van de zittingen in de penitentiaire inrichtingen. Onder deze bijzondere omstandigheden worden partijen tot die tijd veelal in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun standpunt in beroep toe te lichten en vervolgens op elkaars standpunt te reageren, zodat de beroepscommissie zo spoedig mogelijk uitspraak kan doen.