Zittingenrooster

De zittingsdata en de samenstelling van de verschillende beroepscommissies worden twee keer per jaar vastgesteld. Op het terrein van het gevangeniswezen vinden zogenoemde beklagzittingen en medische zittingen plaats.

Het aanbod van de beklagzittingszaken heeft een omvang die het noodzakeljk maakt Nederland in drie regio’s te verdelen: noord, zuid en west. 

Afkortingen:
GA: Gevangeniswezen
GM: Gevangeniswezen medisch
TBS: Terbeschikkinggestelden
Jeugd: Jeugdzaken

Zittingen januari - juni 2023

Datum

Zaaktype

Dinsdag 10 januari 2023

GA-noord

Vrijdag 13 januari 2023

GA-zuid

Donderdag 19 januari 2023

TBS

Vrijdag 20 januari 2023

GA-west

Woensdag 25 januari 2023

GM

Datum

Zaaktype

Woensdag 8 februari 2023

TBS

Vrijdag 10 februari 2023

GA-zuid

Woensdag 15 februari 2023

GA-west

Vrijdag 17 februari 2023

GA-noord

Dinsdag 21 februari 2023

Jeugd

Datum

Zaaktype

Vrijdag 3 maart 203

TBS

Dinsdag (middag) 7 maart 2023

Jeugd

Vrijdag 10 maart 2023

GA-zuid

Donderdag 16 maart 2023

GA-west

Vrijdag 17 maart 2023

GA-noord

Woensdag 22 maart 2023

GM

Vrijdag 24 maart 2023

TBS

Datum

Zaaktype

Dinsdag 4 april 2023

Jeugd

Vrijdag 7 april 2023

TBS

Woensdag 12 april 2023

GA-noord

Vrijdag 14 april 2023

GA-west

Woensdag 19 april 2023

GM

Vrijdag 21 april 2023

GA-zuid

Woensdag 26 april 2023

TB

Datum

Zaaktype

Woensdag 10 mei 2023

GA-noord

Vrijdag 12 mei 2023

GA-zuid

Woensdag 24 mei 2023

TBS

Vrijdag 26 mei 2023

GA-west

Woensdag 31 mei 2023

Jeugd

Datum

Zaaktype

Vrijdag 2 juni 2023

GM

Woensdag 7 juni 2023

TBS

Vrijdag 9 juni 2023

GA-noord

Woensdag 14 juni 2023

GA-west

Vrijdag 16 juni 2023

GA-zuid

Vrijdag 23 juni 2023

TBS

Donderdag 29 juni 2023

GA-west