Afdeling advisering

De Afdeling advisering adviseert de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op verzoek of op eigen initiatief.

De RSJ adviseert over wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot jeugdigen en de uitvoering van straffen en maatregelen. Dit betreft de domeinen jeugd, gevangeniswezen, forensische zorg en reclassering.

Bij het uitbrengen van adviezen over de uitvoering van straffen en maatregelen houdt de RSJ niet alleen rekening met de belangen van direct betrokkenen (zoals gedetineerden), maar ook met de positie van slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.

De RSJ is niet gebonden aan de belangen van enige organisatie, partij of overheid.

Lees meer over de adviezen van de RSJ.