Documenten

350 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Advies wijziging Besluit justitiële en strafvordelijke gegevens

De Afdeling is gevraagd te adviseren over de wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) in verband ...

Rapport | 22-02-2018

Advies plaatsing van jeugdigen met strafrechtelijke en met civielrechtelijke titel in gesloten voorzieningen

In het advies Gekanteld perspectief uit 2015 deed de RSJ voorstellen voor een ander stelsel van vrijheidsbeneming van jongeren ...

Rapport | 22-02-2018

Advies Besluit forensische zorg in samenhang met de Besluiten Verplichte ggz en het Besluit Zorg en dwang

De afdeling Advisering is gevraagd te adviseren over het Besluit forensische zorg, in samenhang met het Besluit verplichte ggz en ...

Rapport | 15-02-2018

Advies EU richtlijn jeugd

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) gevraagd om te ...

Rapport | 31-01-2018

Jurisprudentiebulletins 2018

Verslag | 01-01-2018

Jaarverslag 2017 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Jaarverslag | 31-12-2017

Werkprogramma advisering 2018

Rapport | 31-12-2017

Advies verhoging strafrechtelijke leeftijd

De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) gevraagd om te ...

Rapport | 20-12-2017

Advies wijziging Rspog en Regeling tvi inzake beleidskader levenslanggestraften

Advies wijziging ‘Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden’ en ‘Regeling tijdelijk verlaten van de ...

Rapport | 15-08-2017

Advies strafbaarstelling binnenbrengen van in JI's verboden voorwerpen

Op 15 juni 2017 heeft de afdeling Advisering van de RSJ een wetsadvies uitgebracht over de strafbaarstelling van het ...

Rapport | 15-06-2017