316 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Advice on Developments and bottlenecks at forensic psychiatric clinics and units

Publication | 29-03-2018

Advies Ontwikkelingen en knelpunten bij fpk's en fpa's

Aanleiding voor dit advies zijn signalen die de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ...

Rapport | 29-03-2018

Recommendation on the amendment of the Judicial Data and Criminal Records Decree

Publication | 22-02-2018

Placement in secure facilities of juveniles under criminal law and juveniles under civil law

Publication | 22-02-2018

Advies wijziging Besluit justitiƫle en strafvordelijke gegevens

De Afdeling is gevraagd te adviseren over de wijziging van het Besluit justitiƫle en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) in verband ...

Rapport | 22-02-2018

Advies plaatsing van jeugdigen met strafrechtelijke en met civielrechtelijke titel in gesloten voorzieningen

In het advies Gekanteld perspectief uit 2015 deed de RSJ voorstellen voor een ander stelsel van vrijheidsbeneming van jongeren ...

Rapport | 22-02-2018

Advies Besluit forensische zorg in samenhang met de Besluiten Verplichte ggz en het Besluit Zorg en dwang

De afdeling Advisering is gevraagd te adviseren over het Besluit forensische zorg, in samenhang met het Besluit verplichte ggz en ...

Rapport | 15-02-2018

Advies EU richtlijn jeugd

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) gevraagd om te ...

Rapport | 31-01-2018

Jurisprudentiebulletins 2018

Verslag | 01-01-2018

Jaarverslag 2017 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Jaarverslag | 31-12-2017