Advies Wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdhulp

De Afdeling advisering van de RSJ heeft advies uitgebracht over het Wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdhulp. Dit wetsvoorstel is opgesteld naar aanleiding van de reacties in de consultatie van het eerdere Wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen.

In dit oorspronkelijke wetsvoorstel werd de interne rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en instellingen voor jeugdzorgplus in één wet ondergebracht. Naar aanleiding van de reacties op dit wetsvoorstel is de keuze gemaakt om via twee separate wetgevingstrajecten verder te gaan: De rechtspositie van jeugdigen in de gesloten jeugdhulp wordt aangepast via een wijziging van hoofdstuk 6 Jeugdwet en de rechtspositie van jeugdigen in JJI’s via een wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj).

In het advies Wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdhulp reageert de RSJ op de wijziging van hoofdstuk 6 Jeugdwet. De RSJ merkt op dat de harmonisatie van de rechtspositie van jeugdigen in geslotenheid via deze gescheiden aanpak mogelijk niet, of onvoldoende, gerealiseerd wordt. De RSJ zou graag zien dat het niveau van rechtsbescherming binnen de instellingen voor jeugdzorgplus  tot hetzelfde niveau wordt gebracht als binnen justitieel kader, zoals dat geregeld is in de Bjj.