drs. M. (Maurits) Kruissink
Beeld: ©RSJ

drs. M. (Maurits) Kruissink

Functie
Senior adviseur / portefeuille reclassering & sociaal domein
Telefoonnummer
06 - 52 87 21 58
E-mailadres
m.kruissink@rsj.nl

Maurits Kruissink is sinds mei 2009 werkzaam als senior adviseur bij de RSJ. Hij studeerde sociale psychologie aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie (kwantitatief) onderzoek. Hij werkte bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie in de functie van wetenschappelijk onderzoeker en in de functie van projectbegeleider van extern aanbesteed onderzoek. Hij publiceerde tal van onderzoeksrapporten en artikelen.

Maurits is geïnteresseerd in maatschappelijke problemen met een sociale component. Bij de RSJ houdt hij zich bezig met advisering op alle terreinen van de RSJ, met het gevangeniswezen als primair aandachtsgebied.

Maurits is portefeuillehouder reclassering & sociaal domein.