mr. drs. M.D. (Marije) Stoter

mr. drs. M.D. (Marije) Stoter

Functie
Senior adviseur / portefeuille gevangeniswezen
Telefoonnummer
06 - 50 03 70 33
E-mailadres
m.d.stoter@rsj.nl

Marije Stoter werkt sinds 1 juni 2018 als senior adviseur bij de RSJ. Haar interesses en expertises zijn breed en liggen op het gebied van strafrecht, gevangeniswezen, forensische zorg, reclassering en het sociaal domein.

Marije volgde de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en werkte een aantal jaar als groepsleider in de jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Vervolgens heeft ze een aantal jaar ervaring opgedaan als reclasseringswerker. Als reclasseringswerker werkte ze onder meer in de Bijlmerbajes en als trajectbegeleider van harde kern jongeren in Amsterdam-West (ITB HK). Vervolgens heeft ze diverse jaren gewerkt als beleidsmedewerker voor Reclassering Nederland, zowel op regionaal als landelijk niveau.

Naast haar werk behaalde ze twee masterdiploma’s: Maatschappelijke Vraagstukken en Beleid en Strafrecht. 

Marije is portefeuillehouder gevangeniswezen.