Over de meest recente adviezen, uitspraken en het adviesprogramma 2023

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de RSJ.

Adviesprogramma 2023 bekend

Met welke onderwerpen de RSJ komend jaar aan de slag gaat, staat in het Adviesprogramma 2023. Een aantal van deze onderwerpen is gevraagd door bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast zal de RSJ over enkele onderwerpen op eigen initiatief adviseren. Ook worden in het programma verschillende thema’s genoemd die de RSJ in 2023 met extra belangstelling gaat volgen, wat aanleiding kan geven tot een advies in de toekomst.

Klik op onderstaande link om naar het Adviesprogramma te gaan.

RSJ publiceert Adviesprogramma 2023

Adviesprogramma 2023
Beeld: ©RSJ

Compensatie voor jeugdigen vanwege ingekorte dagprogramma's

Al langere tijd heeft de RJJI te maken met personeelstekorten. In de zomerperiode van 2022 leidde dit in de locatie Den Hey-Acker en de locatie De Hunnerberg tot het structureel inkorten van dagprogramma’s. Hierdoor werden jeugdigen vaker en langer op hun kamer ingesloten. De beroepscommissie van de RSJ heeft in twee zaken uitspraak gedaan over de manier waarop jeugdigen hiervoor door deze locaties van de RJJI werden gecompenseerd en in deze zaken verschillend geoordeeld. Lees meer>

Minderjarige (vreemdeling) in gevangenschap
Beeld: ©rsj

Maatwerk nodig bij Rspog en huisregels EBI

In het advies dat de RSJ uitbracht over de voorgenomen wizjiging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en over de voorgenomen vaststelling van de Regeling model huisregels EBI, adviseert de RSJ oog te houden voor maatwerk. Generieke toepassing van maatregelen maakt inbreuk op het noodzakelijkheidsbeginsel en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast komt het recht op family life in het geding. Ook leidt de generieke toepassing van verscherpte maatregelen niet automatisch tot vergroting van de veiligheid binnen de PI.

Dit is te lezen in het onderstaande advies.

Advies Wijziging Rspog en vaststelling Regeling model huisregels EBI

Bejegening en resocialisatie in zware regimes
Beeld: ©rsj

Toekomst interlandelijke adopties verdient kritische heroverweging

In november bracht de RSJ een advies uit over de Toekomst van interlandelijke adoptie. In dit advies geeft de RSJ overwegingen en aanbevelingen om te komen tot de juiste randvoorwaarden die nodig zijn bij de selectie van landen om een beslissing in het belang van het kind (bij interlandelijke adoptie) te nemen. De RSJ adviseert minister Weerwind om door de bril van deze overwegingen en aanbevelingen kritisch naar de voorgestelde criteria voor landenselectie te kijken.

Advies toekomst interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie
Beeld: ©RSJ

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u stellen door een e-mail te sturen naar info@rsj.nl.