Adviesprogramma 2023
Beeld: ©RSJ

RSJ publiceert Adviesprogramma 2023

Met welke adviesonderwerpen gaat de RSJ komend jaar aan de slag? Dat staat in het adviesprogramma 2023.

Een aantal onderwerpen waarover de RSJ in 2023 adviseert, is gevraagd door bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast zal de RSJ over enkele onderwerpen op eigen initiatief adviseren. Ook worden in het programma verschillende thema’s genoemd die de RSJ in 2023 met extra belangstelling gaat volgen, wat aanleiding kan geven tot een advies in de toekomst.

Zo wordt in 2023 bijvoorbeeld gevraagd geadviseerd over de omgang met middelengebruik in vrijheidsbeneming en geeft de RSJ advies over de vormgeving van de levenslange gevangenisstraf. Ook de uitdagingen met de complexe doelgroep in het jeugdstrafrecht komen in 2023 aan bod.

Op eigen initiatief zal de RSJ adviseren over het contact van gedetineerden met hun steunende sociale netwerk en de rol hiervan bij een goede terugkeer in de samenleving. Daarnaast wordt in 2023 een advies uitgebracht over complexe echtscheidingsproblematiek, vanwege de impact van deze problematiek op de uitvoering van de jeugdbescherming. 

Gedurende het jaar kunnen prioriteiten in de advisering veranderen, afhankelijk van actuele vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen. Raadpleeg deze pagina op de website voor een actueel overzicht van alle lopende en afgeronde adviestrajecten.