Interlandelijke adoptie
Beeld: ©RSJ

Advies toekomst interlandelijke adoptie

Het kabinet kiest ervoor interlandelijke adoptie alleen een mogelijkheid te laten zijn voor kinderen waarvoor geen passende opvang mogelijk is in landen van herkomst. Het uiteindelijke doel van het kabinet is hierbij dat landen van herkomst zelf passende opvang gaan bieden, omdat interlandelijke adoptie niet (meer) wordt gezien als het meest duurzame instrument om het belang van deze kinderen te beschermen. In dit kader is aan de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) gevraagd een advies uit te brengen over de landenselectie-criteria die de Centrale Autoriteit heeft opgesteld.

Hieronder vindt u het advies met bijlagen terug.

Beleidsreactie

Minister Weerwind is de RSJ erkentelijk voor het advies over de voorgelegde criteria en bronnen. Op basis van de aanbevelingen en de overwegingen van de RSJ heeft de minister de criteria voor de beoordeling van de adoptierelaties met landen van herkomst aangepast en vastgesteld.

In de bijlagen hieronder vindt u de beleidsreactie en de aangepaste criteria ten behoeve van de landenanalyse voor interlandelijke adoptie terug.