Visietafel kind- en gezinsbescherming en nieuw RSJ jurisprudentiebulletin

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de RSJ.

RSJ organiseert visietafel toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De RSJ bereidt momenteel een advies voor over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Als belangrijk onderdeel van het adviestraject organiseerde de RSJ op 17 mei een visietafel waaraan verschillende experts deelnamen. Zij dachten mee over de vraag waaraan een goed stelsel van 'kind- en gezinsbescherming' moet voldoen. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst hebben de deelnemers een position paper geschreven waarin zij vanuit hun expertise de kernelementen van een goed stelsel toelichten.

RSJ organiseert visietafel toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Rechtspositie jongeren in geslotenheid

Alcoholmeter waardevolle toevoeging, met enkele verbeterpunten

De alcoholmeter is een waardevolle toevoeging aan de bestaande mogelijkheden om een alcoholverbod te handhaven, staat in een advies van de Afdeling advisering over het Wetsvoorstel alcoholmeter. Wel adviseert de RSJ het wetsvoorstel dat er nu ligt op enkele punten te verhelderen en/of beter uit te werken.

Alcoholmeter waardevolle toevoeging, met enkele verbeterpunten

Jurisprudentiebulletin

De Afdeling rechtspraak van de RSJ heeft deze week het eerste jurisprudentiebulletin van 2021 gepubliceerd. Lees het bulletin voor een selectie van uitspraken die voor wat betreft de inhoud voor de jurisprudentie van belang zijn.

Jurisprudentiebulletins 2021

RSJ publiceert Jaarverslag 2020

De RSJ heeft het Jaarverslag 2020 gepubliceerd. Daarin kijkt de RSJ terug op een bewogen jaar.

RSJ publiceert Jaarverslag 2020

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u stellen door een e-mail te sturen naar info@rsj.nl.