RSJ publiceert Jaarverslag 2020

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft zijn Jaarverslag 2020 gepubliceerd. Daarin kijkt de RSJ terug op een bewogen jaar.

Het RSJ Jaarverslag 2020 biedt een overzicht van de verschillende adviezen die de Afdeling advisering van de RSJ heeft uitgebracht en de verschillende beroepszaken die zijn behandeld door de Afdeling rechtspraak van de RSJ.

Functioneren in lastige tijden

Het jaar 2020 stond voor de RSJ net als voor iedereen in het teken van corona. De maatregelen die zijn genomen om in deze lastige tijden als RSJ goed te kunnen blijven functioneren, deden een beroep op het aanpassingsvermogen van zowel raadsleden als medewerkers van het secretariaat van de RSJ. Dat is met veel inzet van de medewerkers en alle raadsleden goed gelukt.

De Afdeling rechtspraak had wederom te maken met een hoge instroom van zaken. Het feit dat er door de coronamaatregelen vrijwel geen fysieke zittingen konden plaatsvinden, plaatste de Afdeling rechtspraak voor een nieuwe uitdaging die goed is opgelost door in de loop van het jaar meer en meer digitale zittingen te houden.

De Afdeling advisering vergaderde een keer in de drie weken virtueel en publiceerde veertien adviezen waarvan twee adviezen op eigen initiatief. Ook werd er in november een RSJ-congres georganiseerd over de rechtspositie van jongeren in geslotenheid.

Dankwoord

Frederieke Leeflang, algemeen voorzitter van de RSJ, en algemeen secretaris Erwin Bervoets bedanken in het jaarverslag raadsleden en medewerkers van de RSJ voor hun aanpassingsvermogen en veerkracht tijdens dit bewogen jaar. Dit geldt ook voor onze externe experts en organisaties in de keten.

Lees hier het RSJ Jaarverslag 2020.