RSJ organiseert visietafel toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De RSJ bereidt een advies voor in reactie op het Toekomstscenario kind- gezinsbescherming. Het toekomstscenario is ontwikkeld in gezamenlijk opdrachtgeverschap van het Rijk (JenV en VWS) en de VNG en betekent een verandering in de jeugdbeschermingsketen. Op termijn beoogt het toekomstscenario een structurele oplossing voor de knelpunten in de jeugdbescherming.

Rechtspositie jongeren in geslotenheid

Als belangrijk onderdeel van het adviestraject organiseerde de RSJ op 17 mei een visietafel waar verschillende experts aan deelnamen en meedachten over de vraag waaraan een goed stelsel van ‘kind- en gezinsbescherming’ moet voldoen. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst hebben zij een position paper geschreven waarin zij vanuit hun expertise de kernelementen van een goed stelsel toelichten.

De position papers en de discussies tijdens de visietafel leverden inzichten op die de RSJ zal gebruiken voor het opstellen van het advies. Binnenkort gaat de RSJ in gesprek met meer experts en uiteraard met jeugdprofessionals en cliënten zelf. Mede met het oog op de huidige internetconsulatie vanuit het ministerie van JenV en VWS publiceert de RSJ alle position papers.

De position papers zijn hier te lezen.

Auteurs position papers

  • Prof.mr.drs. M.R. Bruning, Hoogleraar Jeugdrecht, Universiteit Leiden
  • Mr. dr. A.J. van Montfoort, Directeur Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk
  • Amma Asante, Voorzitter landelijke cliëntenraad
  • Peter Dijkshoorn, Niet-praktiserend kinder- en jeugdpsychiater en landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel voor de VNG
  • Willemijn van der Zwaard, Senior adviseur bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (op persoonlijke titel)
  • Erik Dannenberg, Raadslid bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en voorzitter van Divosa (op persoonlijke titel)
  • Pieter Hilhorst, Raadslid bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (op persoonlijke titel)
  • Mr. dr. Joost Huijer, Universitair docent Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht
  • Prof.dr. Tom van Yperen, Expert jeugdstelsel, Nederlands Jeugdinstituut en bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie jeugdstelsel, Rijksuniversiteit Groningen
  • Maaike van der Aar, Landelijk bestuurder FNV jeugdzorg