Zijn er kosten verbonden aan het instellen van beroep bij de RSJ?

Nee. U heeft natuurlijk wel de kosten van bijvoorbeeld postverzending.