Wanneer moet ik eerst een bezwaarschriftprocedure volgen en wat houdt dat in?

U hebt niet zelf om (over)plaatsing verzocht maar de selectiefunctionaris doet dat uit eigen beweging. U bent het met zijn beslissing niet eens. In dat geval moet u eerst een bezwaarschriftprocedure volgen. Dat houdt in dat u eerst een bezwaarschrift bij de selectiefunctionaris moet indienen. Dan moet hij een nieuwe beslissing nemen. Als u het daar weer niet mee eens bent, kunt u beroep instellen bij de RSJ. Ook voor beƫindiging van deelname aan een penitentiair programma of een scholings- en trainingsprogramma geldt een bezwaarschriftprocedure.