Kan ik meteen beroep instellen bij de RSJ als ik het niet eens ben met het handelen van de inrichtingsarts?

Nee, u moet uw klacht eerst ter bemiddeling voorleggen aan het hoofd van de medische dienst bij de inrichting waaraan de inrichtingsarts verbonden is. Als de bemiddeling niet slaagt, stuurt het hoofd van de medische dienst uw klacht, als dat een medisch inhoudelijke klacht betreft, ter bemiddeling door naar de medisch adviseur van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Laatstgenoemde zal u een verslag van bevindingen toesturen. Als u het niet eens bent met het verslag van bevindingen, kunt u beroep instellen.