Kan ik beklag en daarna beroep instellen bij de RSJ als een PIW'er tegen mij geweld heeft gebruikt?

Als hij geweld tegen u heeft gebruikt "in het kader van de uitoefening van zijn functie" kunt u beklag instellen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de beklagcommissie kunt u daarna beroep instellen. Een PIW'er mag gepast geweld tegen u gebruiken, als u zich bijvoorbeeld verzet tegen overbrenging naar een strafcel.