Hoe lang duurt de behandeling van een beroepschrift bij de RSJ?

Meestal een aantal maanden. Dat komt doordat de leden van de RSJ en het secretariaat niet op één plek zitten en de leden bovendien vaak ook nog een "gewone" baan hebben. Wij geven prioriteit aan de beroepen tegen beslissingen, waarvan de uitvoering nog voortduurt. Komt uw beroep op zitting, dan volgt meestal binnen zes weken na de zitting de uitspraak.