Hoe kan ik beroep instellen bij de RSJ?

U kunt beroep instellen bij de RSJ via e-mail (beroepen@rsj.nl) of per brief (Postbus 30137, 2500 GC Den Haag). Een beroep moet u tijdig indienen. De wet stelt een termijn van zeven kalenderdagen nadat u van de beslissing op de hoogte bent gesteld. Er zijn geen regels die voorschrijven in welke vorm u uw beroepschrift moet indienen. U moet natuurlijk schrijven wie u bent, waar u verblijft en tegen welke beslissing u beroep instelt. Ook moet u (kort) aangeven waarom u het met die beslissing niet eens bent. U kunt hierbij gebruikmaken van de formulieren op deze site.