Als ik het niet eens ben met een uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ, kan ik dan nog wat doen?

Nee, er is geen verdere beroepsmogelijkheid. Alleen als u vindt dat de uitspraak in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kunt u bij het Europees Hof een procedure beginnen.