Als een beroepscommissie van de RSJ bepaalt dat ik recht heb op een tegemoetkoming, hoe krijg ik die dan?

Als de RSJ u de uitspraak toezendt en er is bepaald dat u een tegemoetkoming moet krijgen, wordt er eenĀ  formulier bijgesloten waarop staat aangegeven welke instantie voor uitbetaling moet zorgen. Zo nodig kunt u met deze instantie contact opnemen.