Standaardbedragen tegemoetkoming

Het kan zo zijn dat de beroepscommissie besluit dat een klager een tegemoetkoming moet krijgen. Daarvoor worden de volgende standaard bedragen gehanteerd.

Gevangeniswezen

GA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie)
 
Onderwerp Bedrag
Algemeen minimum €7,50 totaal
Materieel gegrond: strafcel, afzonderingscel €12,50 per dag
Materieel gegrond: eigen cel €10,- per dag
Materieel gegrond: openen geprivilegieerde post €7,50- per keer
Materieel gegrond: niet mogen/kunnen bellen met advocaat €12,50- per keer
Materieel gegrond: niet verstrekken van een maaltijd €7,50- per keer
Materieel gegrond: ontbreken schaamschot €12,50 per keer

Formeel gegrond:

1/3 van het totale bedrag materiële gegrondverklaring, doch steeds minimaal in totaal €5,-.

Dagprogramma:

Hierbij dient als uitgangspunt de tijdsperiode van de schending van het dagprogramma met als aanvang uiterlijk een week voor de datum van het beklag en als einde het moment waarop de schending is opgeheven dan wel maximaal een week na het verzenden van de uitspraak.

Schending van het wettelijk voorgeschreven minimum
Periode Bedrag
tot één week €10,-
tot twee weken €20,-
gedurende twee weken - één maand €30,-
langer dan één maand €40,-
langer dan twee maanden €50,-
langer dan drie maanden €60,-
langer dan vier maanden €70,-
langer dan vijf maanden €80,-
GB (beroep inzake plaatsing/overplaatsing)
Onderwerp Bedrag
Ten onrechte in extra beveiligde inrichting (EBI) €150,- per maand
Ten onrechte op BPG-afdeling
(beheerproblematische gedetineerden)
€125,- per maand
Ten onrechte geen elektronisch toezicht €100,- per maand
Ten onrechte geen deelname aan penitiair programma €100,- per maand
Ten onrechte niet in (zeer) beperkt beveiligde inrichting €100,- per maand
Verkeerde inrichting met verkeerd regime €75,- per maand
Verkeerde inrichting met juist regime €40,- per maand
Verkeerd huis van bewaring €40,- per maand


Na inwerkingtreding Wet Straffen en Beschermen

Ten ontrechte geen BBA €100,- per maand
GV (beroep betreffende verlofbeslissing staatssecretaris van Justitie en Veiligheid)
Onderwerp Bedrag
Gemist algemeen verlof dat niet alsnog kan worden ingepast €75,- per verlof


Na inwerkingtreding Wet Straffen en Beschermen

Gemist kortdurend verlof (begint/eindigt zelfde dag) €30,-
Verkeerd huis van bewaring €35,- per nacht
GM (medisch beroep)
Onderwerp Bedrag
Ten onrechte afbouw van medicatie (veelal methadon)
afhankelijk van omstandigheden
€25,-/€75,-/€125,-
Oordeel arbeidsgeschiktheid na onvoldoende onderzoek €40,-
Niet (tijdig) doorverwijzen €40,-/€90,-
Onjuiste/onvoldoende behandeling arts €125,-
Onjuiste/onvoldoende behandeling tandarts €125,-/€175,-

Tbs

TA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie)
Onderwerp Bedrag
Algemeen minimum €7,50 totaal
Materieel gegrond: niet betrachten zorgplicht met schending recht op juiste medische verzorging €15,- totaal
Materieel gegrond: afdeling intensieve zorg €12,50 per dag
Materieel gegrond: separatie €12,50 per dag
Materieel gegrond: afzondering in afzonderingsruimte €12,50,- per dag
Materieel gegrond: afzondering in eigen verblijfsruimte €10,- per dag
Materieel gegrond: verblijf in 'aangeklede' afzonderingsruimte €10,- per dag
Materieel gegrond: afdelingsarrest €6,- per dag
Materieel gegrond: niet luchten €12,50 per dag

Indien formele gegrondverklaring

Onderwerp Bedrag
Indien door vormverzuim niet valt te beoordelen of de bestreden beslissing materieel gezien wel kon worden genomen 1/3 van totale bedrag materiële gegrondverklaring, doch steeds minimaal in totaal €7,50,-
In geval van zuiver formeel verzuim met beoordeling dat de bestreden beslissing materieel gezien wel kon worden genomen als vuistregel een vast bedrag van €12,50 waarvan onder omstandigheden kan worden afgeweken; bijv. €7,50 in geval van klein verzuim of €17,50 in geval van verzuim in verscheidene opzichten
TB (beroep inzake plaatsing/overplaatsing)
Onderwerp Bedrag
Materieel gegrond: verblijf in verkeerde inrichting met opgelopen achterstand in de behandeling €650,- per maand
Materieel gegrond: in andere gevallen, afhankelijk van de ernst van de schade. Vanaf: €300,- per maand
Formeel gegrond: andere beslissingen dan longstay €60,- totaal
Formeel gegrond: longstay €125,- totaal
TP (beroep van passanten (en/of Fokkenswachtenden))
Onderwerp Bedrag
Materieel gegrond art. 76 Pbw (detentieongeschiktheid/leeftijd):
- met dien verstande dat dit bedrag telkens na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de p.i. wordt verhoogd met een bedrag van €125,- per maand
€650,- per maand
 
Formeel gegrond €60,- per beslissing
Materieel gegrond art. 12 Bvt (duur pass.termijn vier of meer maanden)
- vanaf zevende maand €375,- per maand
- met dien verstande dat dit bedrag na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de p.i. wordt verhoogd met een bedrag van €150,- per maand
€250,- per maand

 
Formeel gegrond €60,- per beslissing

Jeugd

JA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie)
Onderwerp Bedrag
Materieel: kamerplaatsing (structureel persoonsgebrek) €5,- per dag
Materieel: afzondering/kamerplaatsing €12,50 per dag
Materieel: disciplinaire straf in strafcel €12,50 per dag
Materieel: individueel programma buiten afdeling €12,50 per dag
Materieel: doseerprogramma €12,50 per dag
Formeel €12,50 per verzuim
JM (medisch beroep)
Onderwerp Bedrag
Stoppen medicatie zonder onderzoek €35,- totaal
Weigering nachtbezoek €35,- totaal
JV (beroep inzake verlofbeslissing)
Onderwerp Bedrag
Niet verlenen machtiging incidenteel verlof €75,- totaal
JW (beroep passanten jeugd)
Onderwerp Bedrag
Materieel gegrond (duur passententermijn)
- met dien verstande dat dit bedrag na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de p.i. wordt verhoogd met een bedrag van €150,- per maand
€400,- per maand
 
Formeel gegrond €60,- totaal