Standaardbedragen tegemoetkoming

Het kan zo zijn dat de beroepscommissie besluit dat een klager een tegemoetkoming moet krijgen. Daarvoor worden de volgende standaard bedragen gehanteerd.

Gevangeniswezen

GA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie/rechter)

Onderwerp Bedrag
Algemeen minimum €7,50 totaal
Na oordeel inhoudelijk gegrond
Strafcel of afzonderingscel €12,50 per dag
Andere verblijfsruimte/eigen cel €10,- per dag
Openen geprivilegieerde post €7,50- per keer
Niet mogen/
kunnen bellen met advocaat
€12,50- per keer
Niet verstrekken van een maaltijd €7,50- per keer
Ontbreken schaamschot €12,50 per keer
Niet doorgaan van bezoek €20,- per keer
Niet doorgaan van bezoek zonder toezicht €30,- per keer
Ten onrechte degradatie voor de duur van zes weken €45,- per keer
Ten onrechte a-dwangbehandeling €75,-
Cameratoezicht zonder voorafgaand advies van gedragsdeskundige €5,- per dag
Niet luchten €12,50 per keer
Vermissing van een doos, tas of koffer met spullen €25,- tot €50,-
Periode Bedrag
Dagprogramma: hierbij dient als uitgangspunt de tijdsperiode van de schending van het dagprogramma met als aanvang uiterlijk een week voor de datum van het beklag en als einde het moment waarop de schending is opgeheven dan wel maximaal een week na het verzenden van de uitspraak.
Tot 1 week €10,-
Tot 2 weken €20,-
2 weken tot 1 maand €30,-
Langer dan 1 maand €40,-
Langer dan 2 maanden €50,-
Langer dan 3 maanden €60,-
Langer dan 4 maanden €70,-
Langer dan 5 maanden €80,-

Na oordeel op formele grond gegrond: 1/3 van het totale bedrag inhoudelijke gegrondverklaring, maar steeds minimaal in totaal €7,50.

GB (over)plaatsing beroep 

Onderwerp Bedrag
Ten onrechte in EBI €150,- per maand
Ten onrechte op BPG-afdeling €125,- per maand
Ten onrechte geen deelname aan PP €100,- per maand
Ten onrechte niet in (Z)BBI €100,- per maand
Verkeerde inrichting met verkeerd regime €75,- per maand
Verkeerde inrichting met juist regime €40,- per maand
Verkeerd huis van bewaring €40,- per maand

Na inwerkingtreding Wet Straffen en Beschermen

Ten onrechte geen BBA

€100,- per maand

Een periode vanaf 15-30 dagen telt bij de berekening als een maand

GV/GA verlof beroep

Onderwerp Bedrag

Gemist algemeen verlof van 60 uur

Tegemoetkoming voor een korter algemeen verlof, incidenteel verlof of starfonderbreking aanpassen naar gelang duur en reden voor het verlof

€75,- per verlof

Na inwerkingtreding Wet Straffen en Beschermen:

Gemist kortdurend verlof (begint en eindigt op dezelfde dag)

€30,-

Gemist langdurend verlof €35,- per nacht

GM (medisch beroep)

Onderwerp Bedrag
Ten onrechte afbouw van medicatie
afhankelijk van omstandigheden
€25,-/€75,-/€125,-
Oordeel arbeidsgeschiktheid na onvoldoende onderzoek €40,-
Niet (tijdig) doorverwijzen €40,-/€90,-
Onjuiste/onvoldoende behandeling arts €125,-
Onjuiste/onvoldoende behandeling tandarts €125,-/€175,-

Tbs

TA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie/rechter)

Onderwerp Bedrag
Algemeen minimum €7,50 
Na oordeel inhoudelijk gegrond
Niet betrachten zorgplicht met schending recht op juiste medische verzorging €15,- per dag
Intensieve zorg €12,50 per dag
Separatie €12,50 per dag
Afzondering in afzonderingsruimte €12,50,- per dag
Afzondering in eigen verblijfsruimte €10,- per dag
Verblijf in 'aangeklede' afzonderingsruimte €10,- per dag
Afdelingsarrest €6,- per dag
Niet luchten €12,50 per keer
Vermissing van een doos, tas of koffer met spullen €25,- tot €50,-

Na oordeel op formele grond gegrond:

Onderwerp Bedrag
Indien door vormverzuim niet valt te beoordelen of de bestreden beslissing inhoudelijk gezien wel kon worden genomen 1/3 van totale bedrag inhoudelijke gegrondverklaring, maar steeds minimaal in totaal €7,50,-
In geval van zuiver formeel verzuim met beoordeling dat de bestreden beslissing inhoudelijk gezien wel kon worden genomen als vuistregel een vast bedrag van €12,50 waarvan onder omstandigheden kan worden afgeweken; bijv. €7,50 in geval van klein verzuim of €17,50 in geval van meermalen verzuim.

TB (over)plaatsing beroep

Onderwerp Bedrag
Na oordeel inhoudelijk gegrond
Verblijf in verkeerde inrichting met opgelopen achterstand in de behandeling €650,- per maand
In andere gevallen, afhankelijk van de ernst van de schade €300,- per maand
Na oordeel op formele grond gegrond andere beslissingen dan longstay €60,- totaal
Na oordeel op formele grond gegrond longstay €125,- totaal

TP beroep van passanten en/of Fokkenswachtenden

Onderwerp Bedrag
Na oordeel inhoudelijke gegrond artikel 76 Pbw (detentieongeschiktheid/leeftijd):
- met dien verstande dat dit bedrag telkens na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de PI wordt verhoogd met een bedrag van €150,- per maand
€650,- per maand
 
Na oordeel op formele grond gegrond €60,- per beslissing
Na oordeel inhoudelijk gegrond art. 6.3 Wfz (duur passantentermijn vier of meer maanden)
- met dien verstande dat dit bedrag telkens na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de PI wordt verhoogd met een bedrag van €150,- per maand
€250,- per maand en vanaf de zevende maand €375,-

 
Na oordeel op formele grond gegrond €60,- per beslissing

Jeugd

JA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie/rechter)

Onderwerp Bedrag
Na oordeel inhoudelijk gegrond
Kamerplaatsing (structureel personeelsgebrek) €5,- per dag
Afzondering/kamerplaatsing €12,50 per dag
Disciplinaire straf in strafcel €12,50 per dag
Individueel programma buiten afdeling €12,50 per dag
Doseerprogramma €12,50 per dag
Vermissing van een doos, tas of koffer met spullen €25,- tot €50,-
Na oordeel op formele grond gegrond €12,50 per verzuim

JM (medisch beroep)

Onderwerp Bedrag
Stoppen medicatie zonder onderzoek €35,- totaal
Weigering nachtbezoek €35,- totaal

JV (beroep inzake verlofbeslissing)

Onderwerp Bedrag
Niet verlenen machtiging incidenteel verlof €75,- totaal

JW (beroep passanten jeugd)

Onderwerp Bedrag
Na oordeel inhoudelijk gegrond (duur passententermijn)
- met dien verstande dat dit bedrag telkens na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de PI wordt verhoogd met een bedrag van €150,- per maand
€400,- per maand
 
Na oordeel op formele grond gegrond €60,- totaal