Standaardbedragen tegemoetkoming

Het kan zo zijn dat de beroepscommissie besluit dat een klager een tegemoetkoming moet krijgen. Daarvoor worden de volgende standaard bedragen gehanteerd.

Gevangeniswezen

GA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie)

Onderwerp Bedrag
Algemeen minimum €7,50 totaal
Na oordeel inhoudelijk gegrond
Strafcel of afzonderingscel €12,50 per dag
Andere verblijfsruimte/eigen cel €10,- per dag
Openen geprivilegieerde post €7,50- per keer
Niet mogen/
kunnen bellen met advocaat
€12,50- per keer
Niet verstrekken van een maaltijd €7,50- per keer
Ontbreken schaamschot €12,50 per keer
Niet doorgaan van bezoek €20,- per keer
Niet doorgaan van bezoek zonder toezicht €30,- per keer
Ten onrechte degradatie voor de duur van zes weken €45,- per keer
Ten onrechte a-dwangbehandeling €75,-
Cameratoezicht zonder voorafgaand advies van gedragsdeskundige €5,- per dag
Niet luchten €12,50 per keer
Vermissing van een doos, tas of koffer met spullen €25,- tot €50,-

Dagprogramma: hierbij dient als uitgangspunt de tijdsperiode van de schending van het dagprogramma met als aanvang uiterlijk een week voor de datum van het beklag en als einde het moment waarop de schending is opgeheven dan wel maximaal een week na het verzenden van de uitspraak.

Schending van het wettelijk voorgeschreven minimum

Periode Bedrag
tot één week €10,-
tot twee weken €20,-
gedurende twee weken - één maand €30,-
langer dan één maand €40,-
langer dan twee maanden €50,-
langer dan drie maanden €60,-
langer dan vier maanden €70,-
langer dan vijf maanden €80,-

Na oordeel op formele grond gegrond: 1/3 van het totale bedrag materiële gegrondverklaring, doch steeds minimaal in totaal €7,50.

GB (beroep inzake plaatsing/overplaatsing)

Onderwerp Bedrag
Ten onrechte in extra beveiligde inrichting (EBI) €150,- per maand
Ten onrechte op BPG-afdeling
(beheerproblematische gedetineerden)
€125,- per maand
Ten onrechte geen elektronisch toezicht €100,- per maand
Ten onrechte geen BBA €100,- per maand
Ten onrechte geen deelname aan penitiair programma €100,- per maand
Ten onrechte niet in (zeer) beperkt beveiligde inrichting €100,- per maand
Verkeerde inrichting met verkeerd regime €75,- per maand
Verkeerde inrichting met juist regime €40,- per maand
Verkeerd huis van bewaring €40,- per maand

GV (beroep betreffende verlofbeslissing minister voor Rechtsbescherming)

Onderwerp Bedrag
Gemist algemeen verlof dat niet alsnog kan worden ingepast €75,- per verlof
Gemist kortdurend verlof (begint/eindigt zelfde dag) €30,-
Verkeerd huis van bewaring €35,- per nacht

GM (medisch beroep)

Onderwerp Bedrag
Ten onrechte afbouw van medicatie (veelal methadon)
afhankelijk van omstandigheden
€25,-/€75,-/€125,-
Oordeel arbeidsgeschiktheid na onvoldoende onderzoek €40,-
Niet (tijdig) doorverwijzen €40,-/€90,-
Onjuiste/onvoldoende behandeling arts €125,-
Onjuiste/onvoldoende behandeling tandarts €125,-/€175,-

Tbs

TA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie)

Onderwerp Bedrag
Algemeen minimum €7,50 totaal
Na oordeel inhoudelijk gegrond
Niet betrachten zorgplicht met schending recht op juiste medische verzorging €15,- totaal
Intensieve zorg €12,50 per dag
Separatie €12,50 per dag
Afzondering in afzonderingsruimte €12,50,- per dag
Afzondering in eigen verblijfsruimte €10,- per dag
Verblijf in 'aangeklede' afzonderingsruimte €10,- per dag
Afdelingsarrest €6,- per dag
Niet luchten €12,50 per dag
Vermissing van een doos, tas of koffer met spullen €25,- tot €50,-

Na oordeel op formele grond gegrond:

Onderwerp Bedrag
Indien door vormverzuim niet valt te beoordelen of de bestreden beslissing materieel gezien wel kon worden genomen 1/3 van totale bedrag materiële gegrondverklaring, doch steeds minimaal in totaal €7,50,-
In geval van zuiver formeel verzuim met beoordeling dat de bestreden beslissing materieel gezien wel kon worden genomen als vuistregel een vast bedrag van €12,50 waarvan onder omstandigheden kan worden afgeweken; bijv. €7,50 in geval van klein verzuim of €17,50 in geval van meermalen verzuim.

TB (beroep inzake plaatsing/overplaatsing)

Onderwerp Bedrag
Na oordeel inhoudelijk gegrond
Verblijf in verkeerde inrichting met opgelopen achterstand in de behandeling €650,- per maand
In andere gevallen, afhankelijk van de ernst van de schade €300,- per maand
Na oordeel op formele grond gegrond andere beslissingen dan longstay €60,- totaal
Na oordeel op formele grond gegrond longstay €125,- totaal

TP (beroep van passanten (en/of Fokkenswachtenden))

Onderwerp Bedrag
Materieel gegrond art. 76 Pbw (detentieongeschiktheid/leeftijd):
- met dien verstande dat dit bedrag telkens na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de p.i. wordt verhoogd met een bedrag van €125,- per maand
€650,- per maand
 
Na oordeel op formele grond gegrond €60,- per beslissing
Na oordeel inhoudelijk gegrond art. 12 Bvt (duur passantentermijn vier of meer maanden)
- met dien verstande dat dit bedrag na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de p.i. wordt verhoogd met een bedrag van €150,- per maand
€250,- per maand en vanaf de zevende maand €375,-

 
Na oordeel op formele grond gegrond €60,- per beslissing

Jeugd

JA (beroep tegen uitspraak beklagcommissie)

Onderwerp Bedrag
Na oordeel inhoudelijk gegrond
Kamerplaatsing (structureel persoonsgebrek) €5,- per dag
Afzondering/kamerplaatsing €12,50 per dag
Disciplinaire straf in strafcel €12,50 per dag
Individueel programma buiten afdeling €12,50 per dag
Doseerprogramma €12,50 per dag
Vermissing van een doos, tas of koffer met spullen €25,- tot €50,-
Na oordeel op formele grond gegrond €12,50 per verzuim

JM (medisch beroep)

Onderwerp Bedrag
Stoppen medicatie zonder onderzoek €35,- totaal
Weigering nachtbezoek €35,- totaal

JV (beroep inzake verlofbeslissing)

Onderwerp Bedrag
Niet verlenen machtiging incidenteel verlof €75,- totaal

JW (beroep passanten jeugd)

Onderwerp Bedrag
Materieel gegrond (duur passententermijn)
- met dien verstande dat dit bedrag na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de p.i. wordt verhoogd met een bedrag van €150,- per maand
€400,- per maand
 
Na oordeel op formele grond gegrond €60,- totaal