Beroepscommissies

De beroepscommissies die beroepen in een uitsluitend schriftelijke procedure afhandelen, kennen een min of meer vaste samenstelling.

1. Gevangeniswezen

Beklag
mr. J. de Lange (roulerend voorzitter)
mw. mr. A. van Holten (roulerend voorzitter)
mw. mr. M. Iedema (roulerend voorzitter)
mw. mr. T. Trotman (roulerend voorzitter)
mw. mr. R. H. Koning (roulerend lid)
mw. mr. D. van der Sluis (roulerend lid)
mr. J.W. Wabeke (roulerend lid)
mr. J.A.M. de Wit (roulerend lid)
mr. J. Niederer (roulerend lid)
mw. mr. A.M.G. Smit (roulerend lid)

Plaatsing / overplaatsing
mw. mr. C. Fetter (voorzitter)
mw.mr. MJ Stolwerk
J.G.A. van den Brand (roulerend lid)
mw. drs. M.R. van Veen (roulerend lid)
mr. J.W. Wabeke (roulerend lid)

Verlof
mw. mr. D. van der Sluis (voorzitter)
J.G.A. van den Brand (roulerend lid)
F. van Dekken (roulerend lid)
mr. S. Djebali (roulerend lid)
mr. J. Niederer (roulerend lid)
mr. J.A.M. de Wit (roulerend lid)

Medisch
Algemeen: voorzitter en 2 huisartsen
Tandartszaken: voorzitter, 1 tandarts en 1 (huis)arts
Zaken tegen psychiater: voorzitter, 1 psychiater en 1 (huis)arts

2. Tbs

mr. R.M. Maanicus (voorzitter)
mw. mr. L.C. Mulder (lid)
mw. mr. M. van den Hombergh (roulerend lid)
mr. N.C. van Lookeren Campagne (roulerend lid)
mw. mr. T.B. Trotman (roulerend lid)

3. Jeugd

Algemeen
mw. mr. P. de Bruin (voorzitter)
mw. mr. M. Iedema (voorzitter)
1 gedragseskundige + 1 ander lid

Medisch
Algemeen: voorzitter en 2 huisartsen
Tandartszaken: voorzitter, 1 tandarts en 1 (huis)arts
Zaken tegen psychiater: voorzitter, 1 psychiater en 1 (huis)arts