Beroepscommissies

De beroepscommissies die beroepen in een uitsluitend schriftelijke procedure afhandelen, kennen een min of meer vaste samenstelling.

1. Gevangeniswezen

Beklag

Zittingsvoorzitters                              
mw. mr. E. Dinjens
mr. S. Djebali
mw. mr. C. Fetter
mr. A. Jongsma
mr.  J. de Lange
mw. mr. D. van der Sluis

Schriftelijk                                        
mr. J. de Lange (roulerend voorzitter)
mw. mr. A. van Holten (roulerend voorzitter)
mw. mr. M. Iedema (roulerend voorzitter)
mw. mr. T. Trotman (roulerend voorzitter)
mw. U.P. Burke (roulerend lid)
mw. mr. S. Bijl (roulerend lid)
mw. mr. E. Dinjens (roulerend lid)
mr. A. Jongsma (roulerend lid)
mw. mr. R.H. Koning (roulerend lid)
mr. J.M.L. Niederer (roulerend lid)
mw. mr. J.B. Oreel (roulerend lid)
mw. mr. D. van der Sluis (roulerend lid)
mw. mr. A.M.G. Smit (roulerend lid)

                                                          

Plaatsing/overplaatsing                     
mw. mr. C. Fetter ( roulerend voorzitter)
mw. mr. MJ Stolwerk (roulerend voorzitter)
mr. A. Jongsma (roulerend lid)
mw. mr. M.F.A. van Pelt (roulerend lid)
mw. drs. M.R. van Veen (roulerend lid)
 

Verlof                                                
mr. S. Djebali (roulerend voorzitter)
mw. mr. D. van der Sluis (voorzitter)
F. van Dekken (lid
mr. J.M.L. Niederer (lid)

 

Medisch         

algemeen                                             voorzitter  + 2 huisartsen
tandarts zaken                                       voorzitter  + 1 tandarts en 1 (huis)arts

zaken tegen psychiater                         voorzitter + 1 psychiater en 1 (huis)arts

Het voorzitterschap wordt gedeeld door mr. N.C. van Lookeren Campagne en mw. mr. MJ Stolwerk.


Schorsing bij beklag, plaatsing/overplaatsing en verlof

mw. mr. J.D. den Hartog (coordinator)
mw. mr. C.N. Dijkstra
mw. mr. R.H. Koning
mw. mr. M. van der Ouderaa-Keppels
mw. mr. A.M. Smit

2. Tbs

Zittingsvoorzitters                              
mw. mr. A. van Holten
mw. mr. M. van den Hombergh
mr. N.C. van Lookeren Campagne
mr. R.M. Maanicus
mw. mr. T.B. Trotman
 

Schriftelijk                                         
mr. R.M.  Maanicus (voorzitter)
mw. mr. L.C. Mulder (lid)
mw. mr. M. van den Hombergh (roulerend lid)
mr. N.C. van Lookeren Campagne (roulerend lid)
mw. mr. T.B. Trotman (roulerend lid)

 

Schorsing        mr. R.M. Maanicus (met de andere T-voorzitters als achtervang)

3. Jeugd

Zitting              algemeen                    
mw. mr. P. de Bruin (voorzitter)
mw. mr. M. Iedema (voorzitter)

1 gedragsdeskundige + 1 ander lid

medische zaken            idem als GM, doch met één van de roulerende

J-voorzitters als voorzitter


Schriftelijk                                          idem als zitting


Schorsing                                            de twee J-voorzitters

4. Adoptie

Commissie      mw. mr. P. de Bruin (voorzitter)
mw. mr. M. Iedema (voorzitter)
+  1 gedragsdeskundige en 1 ander lid