Secretariaat

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) bestaat uit leden en wordt ondersteund door een secretariaat. Aan het hoofd van het secretariaat staat algemeen secretaris Erwin Bervoets.

Erwin Bervoets - portret
Erwin Bervoets

Op het secretariaat werken zo’n vijftig medewerkers: secretarissen, adviseurs, medewerkers procesondersteuning en de staf.

Het secretariaat van de RSJ valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De raadsleden zijn voor wat betreft hun taken volledig onafhankelijk van enige organisatie, partij of overheid.

De RSJ is lid van het samenwerkingsverband KleinLef. In dit samenwerkingsverband werken diverse kleine uitvoeringsorganisaties binnen de Rijksoverheid samen aan verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden. Dit doen zij door kennisdeling, samenwerking, vraagbundeling en belangenbehartiging.