Advies coronamaatregelen DJI

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) maakt zich zorgen over de stagnatie van behandelingen en resocialisatietrajecten van justitiabelen in tijden van corona. Dit raakt namelijk niet alleen de belangen van ingeslotenen, maar ook de veiligheid van de samenleving.

In een advies gaat de RSJ in op de coronamaatregelen die zijn getroffen door DJI. De RSJ benadrukt dat bij een tweede golf alle inspanningen erop moeten zijn gericht om resocialisatie door te laten gaan.

Zorgvuldige afweging

De maatregelen die door DJI zijn genomen staan soms op gespannen voet met het wettelijk kader en individuele belangen. Een uiterst zorgvuldige afweging van de diverse belangen is daarom belangrijk. Daarbij moet telkens ook goed gekeken worden naar de noodzakelijkheid en proportionaliteit van elke maatregel.

Tevens dient er oog te zijn voor transparante communicatie over de duur en de achtergrond van een maatregel. Tot slot is het belangrijk om inzicht te geven in afwegingen die zijn gemaakt bij beslissingen die individuen treffen.

Prioriteit bij doorgang resocialisatie en behandeling

Door de maatregelen die zijn genomen in verband met het coronavirus zijn resocialisatietrajecten en behandelingen aanvankelijk grotendeels stil komen te liggen. Wanneer justitiabelen onvoorbereid terugkeren naar de samenleving brengt dit risico’s met zich mee.

Ook zullen hierdoor strafrechtelijke trajecten zonder vaste einddatum langer doorlopen. De RSJ maakt zich hier ernstig zorgen over. Naast de noodzaak om de trajecten zo snel mogelijk weer op te starten, zullen bij een tweede golf alle nodige inspanningen moeten worden verricht om deze zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

Ingewikkelde taak

De RSJ is zich bewust van de ingewikkelde taak die DJI heeft als het gaat om het voorkomen van besmettingen van het coronavirus binnen de inrichtingen. De maatregelen die DJI heeft genomen, hebben in het bijzonder veel impact op de ingeslotenen. Zij zijn immers vrijwel afgesloten van de buitenwereld en grotendeels afhankelijk van anderen.

De RSJ komt in het advies aan de hand van vier thema’s tot een aantal aanbevelingen over het naleven van de RIVM-maatregelen, de stagnatie van resocialisatie en behandeling, het toezicht door onafhankelijke instanties en lessen voor de toekomst.