Advies Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen

In het Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen worden nadere regels gesteld aan deelname aan het penitentiair programma, het toekennen van de voorwaardelijke invrijheidstelling en het formuleren van voorwaarden in dat verband, de gegevensverwerking voor het detentie en re-integratieplan en het actualiseren van de regeling inzake het dagprogramma.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) geeft in het advies Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen een reactie op enkele van deze voorgestelde nadere regels.

Aandachtspunten

De RSJ geeft de Minister nog enkele aandachtspunten mee. Deze aandachtspunten  gaan over de volgende onderwerpen:

  • de uitsluiting van deelname aan het penitentiair programma indien de gedetineerde op een beperkt beveiligde afdeling verblijft;
  • de voorwaarden voor toepassing van het elektronisch toezicht;
  • de algemene voorwaarden voor deelname aan het penitentiair programma;
  • specificatie van de bijzondere voorwaarden voor deelname aan het penitentiair programma;
  • de onduidelijkheid omtrent de eis van een aanvaardbare verblijfplaats bij toekennen van de v.i.-verlening;
  • de gegevensverwerking van niet-justitiële gegevens ten behoeve van het detentie en re-integratieplan; en
  • de zorgen omtrent de actualisatie van de wettelijke regeling van het dagprogramma.

De RSJ doet in het advies enkele aanbevelingen om het Uitvoeringsbesluit en de bijbehorende toelichting, met betrekking tot bovenstaande onderwerpen, verder te verduidelijken.