Advies Promoveren en degraderen in detentie

Voordat het systeem van promoveren en degraderen in gevangenissen wordt gewijzigd, zou eerst een degelijke evaluatie moeten plaatsvinden. In het advies ‘Promoveren en degraderen in detentie’ doet de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) enkele dringende aanbevelingen.

In het advies vraagt de RSJ aandacht voor de kwaliteit van de gedragsbeoordeling en gedragsrapportages en voor de beperkingen van kwetsbare gedetineerden.

Goed gedrag

In gevangenissen bestaat sinds enkele jaren een systeem waarin gedetineerden worden gestimuleerd goed gedrag te laten zien. Het is de bedoeling dat dit systeem gedetineerden motiveert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het verloop van hun detentie en re-integratie.

Het kabinet is voornemens dit systeem te vereenvoudigen en aan te scherpen, onder meer door het laten degraderen naar een basisprogramma van gedetineerden makkelijker te maken. De RSJ vindt dat er eerst een degelijke evaluatie moet plaatsvinden, voordat het systeem wordt gewijzigd.

De beoordeling van het gedrag van gedetineerden gaat ook een rol spelen bij het ondersteunen van beslissingen over onder meer verlof en voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit is voor de RSJ een punt van zorg omdat de kwaliteit van gedragsbeoordeling en de gedragsrapportages in de inrichtingen niet altijd op het gewenste niveau is.

Aanbevelingen

Daarnaast wijst de RSJ erop dat in de nieuwe regels van het systeem niet expliciet rekening wordt gehouden met de beperkingen van kwetsbare gedetineerden, zoals gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking, ziekelijke stoornis en/of ernstige drugsverslaving. Voor meer dan de helft van de gedetineerden geldt dat zij vanwege hun (psychische) beperkingen in veel gevallen niet in staat zijn om het beoogde goede gedrag te laten zien.

Om het systeem van promoveren en degraderen te verbeteren, adviseert de RSJ om eerst een degelijke evaluatie uit te voeren en op basis daarvan (eventuele) wijzigingen in het systeem door te voeren.

Daarnaast adviseert de RSJ om de gedragsbeoordeling en de kwaliteit van de gedragsrapportages te professionaliseren