Advies verkorting van de termijn externe advisering bij verlenging tbs

De afdeling Advisering van de RSJ heeft desgevraagd geadviseerd op twee onderdelen van het conceptwetsvoorstel ‘Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwetten en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk’ (Verzamelwet Veiligheid en Justitie).

Het betreft de verkorting van de termijn van externe advisering bij de verlenging van tbs-maatregel en de mogelijkheid tot enkelvoudige afdoening in de beroepsrechtspraak van de RSJ. Op deze twee onderwerpen is gereageerd in afzonderlijke adviezen.

Met betrekking tot de verkorting van de termijn van externe advisering bij de verlenging van de tbs maatregel heeft de afdeling Advisering instemmend geadviseerd. Met de beoogde wetswijziging wordt de termijn van externe advisering bij verlenging van de tbs-maatregel verkort van eens per zes jaar naar eens per vier jaar.