Briefadvies Duur wekelijks activiteitenprogramma in pi-s

Duur wekelijks activiteitenprogramma in penitentiaire inrichtingen. Advies van de afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

De afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft geconstateerd dat de regelgeving inzake het aantal uren dat in het basisprogramma in Penitentiaire Inrichtingen wekelijk aan activiteiten wordt besteed niet eensluidend is. Naar het oordeel van de afdeling Advisering van de RSJ is hier sprake van een onwenselijke situatie. Voor de betrokken gedetineerden leidt dit tot onduidelijkheid terwijl het tegelijkertijd voor hen onmogelijk is een beroep te doen op de rechtsbescherming die in de penitentiaire wet- en regelgeving is vastgelegd.
De afdeling Advisering van de RSJ adviseert om deze situatie zo snel mogelijk te wijzigen door op eenduidige wijze, bijvoorbeeld in de Penitentiaire maatregel of in een ministeriƫle regeling, vast te leggen dat in het basisprogramma van het regime van beperkte gemeenschap in de penitentiaire inrichtingen 43 uren aan activiteiten worden aangeboden.